Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Gdzie wprowadzić rachunek bankowy firmy i mikrorachunek? Powrót

2020-08-06

Aby w programie wprowadzić rachunek bankowy firmy, proszę wejść w zakładkę: Firma > Edytuj > Konta bankowe.

W otwartej zakładce podajemy numer konta oraz nazwę banku.

Można tam również zaznaczyć, czy dane konto ma się drukować na fakturze, a także wprowadzić dwa dodatkowe konta bankowe. Aby tego dokonać, proszę zatwierdzić opcję: “Określ, czy chcesz wprowadzić kolejne nazwy i konto Banku”.


Natomiast w celu pobrania mikrorachunku na podstawie NIP-u, należy przejść na zakładkę: Firma > Edytuj, następnie proszę kliknąć na zakładkę: “Dane Firmy” i wybrać “Pobierz” przy polu: Indywidualny mikrorachunek VAT,PIT.

Ważne! NIP musi być wprowadzony bez myślników.

Uwaga! Obie opcje wykonujemy przy zamkniętych danych firmy (klawisz F8).

Powrót