Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak usunąć prefiks PL przed numerem NIP na fakturze? Powrót

2018-12-05

Jeżeli chcemy trwale usunąć prefiks PL przed numerem NIP, należy wejść w zakładkę:
Firma > Edytuj > Płatnik VAT
następnie zaznaczyć „TAK” w polu: „Określ czy Firma prowadzi transakcje unijne (wewnątrzwspólnotowe)” i skasować prefiks .

Identyfikator kraju nie będzie się również drukował na fakturze po zmianie następujących ustawień:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania
trzeba w punkcie 3 zaznaczyć: „ID kraju drukuj tylko, gdy ma go sprzedawca i nabywca„.

Powrót