Wiedza i pomoc

Gdzie w programie można wpisać dodatkowe stawki VAT?

W celu dodania w programie dodatkowych stawek VAT należy wejść w zakładkę:
Księgi > Księgowanie > Opcje > Opcje księgowania
Następnie zaznaczyć pozycję: „Dodatkowe stawki VAT”.