Wiedza i pomoc

Jak zaimportować dane z listy płac do płatnika?

W celu zaimportowania danych z listy płac do płatnika, należy wejść w zakładkę:
Płace > Płace i ZUS > Wydruk > Do programu Płatnik

Szczegółowe informacje na powyższy temat zostały zamieszczone w Podręczniku do programu SKP®, który dostępny jest bezpośrednio w programie:
Pomoc > Podręcznik > Płace > Płace i ZUS > Rozliczenia z ZUS