Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Ujęcie kwot w pliku JPK_V7 Powrót

2022-06-02

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiednią formę księgowości, Plan Kont).

Plik JPK_V7 składa się z dwóch części: deklaracyjnej (odpowiadającej dotychczasowej deklaracji VAT-7) oraz ewidencyjnej (odpowiadającej dotychczasowy plik JPK_VAT).

W części deklaracyjnej pliku JPK_V7 można rozliczyć podatek należny i naliczony od towarów i usług oraz wyliczyć wysokość zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu.

Plik JPK_V7 może być miesięczny (JPK_V7M) lub kwartalny (JPK_V7K).

Tworzenie pliku JPK_V7 w programie jest niezwykle proste. Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów wystarczy wykonać aktualizację części deklaracyjnej formularza JPK_V7 za dany miesiąc lub kwartał.

A następnie utworzenie pliku i wysłanie go.

Jedynym problemem, jaki możemy napotkać w związku z częścią deklaracyjną pliku JPK_V7 jest prawidłowe ujęcie księgowanych kwot tak, aby trafiły w odpowiednie miejsce na deklaracji.

Poniżej przedstawiamy sposób księgowania dokumentów w zależności od pozycji w pliku JPK_V7.

Rozliczenie podatku należnego

1. Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, na terytorium kraju, zwolnionych od podatku.

Aby kwota trafiła do poz. 10 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto sprzedażowe,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – zwolniona,
 • powiązania – brak.

2. Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.

Aby kwota trafiła do poz. 11 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto sprzedażowe,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – nie podlega 1,
 • powiązania – brak.

2a. Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 12 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako C”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – nie podlega 1,
 • powiązania – VAT-UE usługi.

3. Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, na terytorium kraju, opodatkowanie stawką 0%.

Aby kwota trafiła do poz. 13 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto sprzedażowe,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – 0%,
 • powiązania – brak.

3a. Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art.129 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 14 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako F”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – 0%,
 • powiązania – brak.

4. Dostawy towarów oraz świadczenia usług, na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 15 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto sprzedażowe,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – 3% lub 5%,
 • powiązania – brak.

5. Dostawy towarów oraz świadczenia usług, na terytorium kraju, opodatkowanie stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 17 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto sprzedażowe,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – 7% lub 8%,
 • powiązania – brak.

6. Dostawy towarów oraz świadczenia usług, na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 19 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto sprzedażowe,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – 22% lub 23%,
 • powiązania – brak.

7. Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

Aby kwota trafiła do poz. 21 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako D”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – 0%,
 • powiązania – VAT-UE – dostawy.

8. Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów.

Aby kwota trafiła do poz. 22 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako E”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – 0%,
 • powiązania – brak.

9. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Aby kwota trafiła do poz. 23 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako N”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – stawka obowiązująca w PL,
 • powiązania – brak.

10. Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 25 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako M”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – stawka obowiązująca w PL,
 • powiązania – brak.

11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 27 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako U”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – stawka obowiązująca w PL,
 • powiązania – brak.

12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 29 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako W”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – stawka obowiązująca w PL,
 • powiązania – brak.

13. Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 31 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako I”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – stawka obowiązująca w PL,
 • powiązania – VAT-27.

14. Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 33 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować używając: Deklaracje VAT > Opcje > Dodatkowe dane do JPK_V7.

15. Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, w którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 34 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować używając: Deklaracje VAT > Opcje > Dodatkowe dane do JPK_V7.

16. Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 35 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – konto z oznaczeniem w „Ujmować w JPK_V7 jako T”,
 • typ VAT – 0 – dostawa,
 • stawka VAT – stawka obowiązująca w PL,
 • powiązania – brak.

17. Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 36 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować używając: Deklaracje VAT > Opcje > Dodatkowe dane do JPK_V7.

Rozliczenie podatku naliczonego

1. Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

Aby kwota trafiła do poz. 40 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto kosztowe,
 • typ VAT – 0 – 1,2 lub 7 – nabycia,
 • stawka VAT – stawka inna niż nie podlega, 0%, zwolniona,
 • powiązania – brak.

2. Nabycie towarów i usług pozostałych.

Aby kwota trafiła do poz. 42 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować według wzoru:

 • rodzaj konta – zwykłe konto kosztowe,
 • typ VAT – 0 – 4,5 lub 8 – nabycia,
 • stawka VAT – stawka inna niż nie podlega, 0%, zwolniona,
 • powiązania – brak.

3. Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

Aby kwota trafiła do poz. 44 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować używając: Deklaracje VAT > Opcje > Współczynnik sprzedaży mieszanej > Korekta deklaracji JPK_V7.

4. Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług.

Aby kwota trafiła do poz. 45 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 należy ją zaksięgować używając: Deklaracje VAT > Opcje >Współczynnik sprzedaży mieszanej > Korekta deklaracji JPK_V7.

5. Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 46 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wymagane jest przeprowadzenie korekty zgodnie z poradą: Korekta podatku dochodowego i VAT >

6. Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.4 ustawy.

Aby kwota trafiła do poz. 47 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wymagane jest przeprowadzenie korekty zgodnie z poradą: Korekta podatku dochodowego i VAT (ponownie zaksięguj do VAT) >.

7. Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego.

Aby kwota trafiła do poz. 49 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 kwoty wpisujemy bezpośrednio do deklaracji (nie są wykazywane w pliku JPK_V7).

8. Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru.

Aby kwota trafiła do poz. 50 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 kwoty wpisujemy bezpośrednio do deklaracji (nie są wykazywane w pliku JPK_V7).

9. Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Aby kwota trafiła do poz. 52 części deklaracyjnej pliku JPK_V7 kwoty wpisujemy bezpośrednio do deklaracji (nie są wykazywane w pliku JPK_V7).

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót