Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Na jakim wzorze należy dokonywać korekty JPK_VAT za okresy, gdy jeszcze nie obowiązywało JPK _V7? Powrót

2020-09-29

Wysyłając korektę pliku JPK VAT za okres sprzed października 2020, należy utworzyć dokument w strukturze obowiązującej dotychczas, czyli  JPK VAT (3).

Powrót