Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Niewykonanie usługi – czy korekta faktury jest możliwa? Powrót

2024-01-03

Ważnym elementem współpracy pomiędzy różnymi przedsiębiorcami jest wykonywanie usług. Faktura to dokument, który potwierdza realizację transakcji. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy ostatecznie nie dojdzie do wykonania usługi? Czy w takiej sytuacji wystawia się korektę faktury? Przeczytaj nasz tekst, a poznasz odpowiedź na to pytanie. Miłej lektury!

Faktura oraz jej korekta – co to jest? Podstawowe informacje

Faktura jest podstawowym rodzajem dokumentów, które wykorzystuje się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od branży przedsiębiorstwa oraz skali aktywności biznesowej. Cel, dla którego wystawia się faktury, jest bardzo prosty: potwierdzenie, że dostarczono towar lub wykonano usługę.

To, jakie elementy powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT, zostało szczegółowo opisane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 106e).

Biznes jest jednak nieprzewidywalny. Przykładowo, może okazać się, że z różnych powodów usługa, którą przedsiębiorca miał zamiar wykonać na rzecz innego podmiotu, ostatecznie nie zostanie zrealizowana. Wycofanie się z planowanej transakcji jak najbardziej jest możliwe. W takiej sytuacji trzeba jednak zwrócić uwagę na dwie główne kwestie, a mianowicie:

 • jakie konsekwencje niewykonania usługi przewiduje się w umowie zawartej między kontrahentami,
 • co z fakturą, która miała dokumentować wykonanie danej usługi?

W naszym tekście zajmiemy się drugą kwestią, ponieważ pierwsza dotyczy zagadnień stricte prawnych. W takim przypadku, w zależności od okoliczności, brak wykonania usługi i korekta faktury mogą skutkować różnymi konsekwencjami podatkowymi w zakresie podatku PIT i VAT.

Faktury sprzedażowe za wykonanie usług – kiedy się je wystawia?

Na fakturze możemy znaleźć dwie daty – są one następujące:

 • data wystawienia – moment sporządzenia dokumentu,
 • data sprzedaży – dzień, w którym faktycznie została wykonana dana usługa.

Warto o tym pamiętać, ponieważ między obiema datami może występować (czasem znaczna) różnica. Mogłoby się wydawać, że faktura zawsze jest wystawiana w dniu, w którym dokonuje się danej transakcji. Rzeczywistość biznesowa jest jednak bardziej skomplikowana, w związku z czym możliwe jest wystawienie faktury z pewnym „opóźnieniem” lub jeszcze przed dokonaniem sprzedaży.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności ustawą o z dn. 21 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) podatnik może wystawić fakturę w terminie do 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru bądź wykonania usługi. Jest to ogólna zasada, od której obowiązuje szereg wyjątków. Przykładowo, w przypadku faktur za usługi budowlane oraz montażowe należy wystawić fakturę w czasie do 30 dni od momentu wykonania prac.

Zastanówmy się teraz nad odwrotnym rozwiązaniem. Czy możliwe jest wystawienie faktury przed wykonaniem usługi? Tak – prawo podatkowe również dopuszcza taką ewentualność. W świetle art. 106i ust. 7 wspomnianej ustawy o VAT faktury można wystawić najwcześniej na 60 dni przed momentem:

 • dostawy towaru lub wykonania usługi,
 • otrzymaniem od odbiorcy części lub całości zapłaty.

Należy jednak pamiętać o licznych wyjątkach również od tej zasady (jak to bywa w naszym prawie podatkowym…). Wystawienie faktury przed wykonaniem usługi nie jest możliwe np. w przypadku opłat za media, a także usług w postaci dzierżawy, leasingu, ochrony osób, obsługi prawno-biurowej itp.

Termin, w jakim należy wystawić fakturę VAT, został przedstawiony w ustawie o VAT (art. 106i). Zostały w niej przedstawione zasady ogólne oraz szczególne. Znajdują się tam także ograniczenia dotyczące tego, kiedy można najwcześniej i najpóźniej wystawić fakturę kontrahentowi.

Co powinien zrobić podatnik w sytuacji, w której wystawi fakturę przed wykonaniem usługi, ale ostatecznie dana transakcja nie dojdzie do skutku? Czy rozwiązaniem w takiej sytuacji jest faktura korekta?

Niewykonanie usługi – czy korekta faktury jest możliwa?

Czy za niewykonanie usługi trzeba wystawić korektę? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy pokrótce wyjaśnić, czym w ogóle jest korekta (faktura korygująca).

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że „standardowa” faktura VAT to nie jedyny rodzaj dokumentu, jaki stosuje się w codziennym obrocie pomiędzy przedsiębiorcami. Oprócz tego często wystawia się tzw. faktury korygujące. W pewnym uproszczeniu stosuje się je po to, by móc dostosować dokumentację księgową do nowych, zmienionych realiów. Zgodnie z przepisami wystawienie korekty jest konieczne, jeśli po wystawieniu faktury pierwotnej:

 • zmieniły się wartości netto lub brutto transakcji,
 • nabywca zwrócić sprzedawcy część/całość towarów i/lub opakowań,
 • stwierdzono inne pomyłki.

Należy wiedzieć nie tylko, kiedy wystawia się faktury korygujące, ale także to, jakie dane powinny znaleźć się w tym dokumencie. Zalecenia dotyczące tego, jakie elementy musi zawierać faktura korygująca, znajdują się w ustawie o VAT (tak samo, jak ma to miejsce w przypadku standardowej faktury), a konkretnie – w art. 106j.

Na omawianą kwestię trzeba spojrzeć od strony podatku dochodowego, w świetle którego obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury lub uregulowania należności. Obowiązek ten nie powstaje w momencie otrzymania wpłaty w postaci części należności (tzn. zaliczki) na poczet tych usług czy dostaw, które zostaną wykonane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli podatnik otrzymał zapłatę za całą należność. Jeśli mimo to usługa nie zostanie wykonana, konieczne jest dokonanie korekty tym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korekta.

Ważne!

W świetle przepisów o podatku dochodowym otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania przychodu, a zatem niewykonanie usługi nie oznacza konieczności korygowania zapisów księgowych. Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku otrzymania całości zapłaty, ponieważ konieczne jest wówczas dokonanie korekty rozliczeń – robi się to w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Z kolei na gruncie podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje – według zasad ogólnych – w momencie dokonania dostawy towaru/wykonania usługi. Jeśli wcześniej wpłacono zaliczkę – obowiązek odnosi się do kwoty wpłaconej przez nabywcę.

Jeśli chodzi o podatek VAT, trzeba być szczególnie uważnym w zakresie wystawiania faktur. Jeśli okaże się, że usługa ostatecznie nie została zrealizowana, organy kontrolne mogą uznać wystawiony dokument za tzw. pustą fakturę, czyli umyślne zawyżanie wartości podatku VAT. Możemy wówczas zadziałać według jednego z dwóch sposobów, czyli:

 • anulować fakturę – jeśli nie trafiła jeszcze do obiegu prawnego,
 • skorygować ją do zera.

Niewykonanie usługi a korekta faktury. Podsumowanie

Jak widać, przedsiębiorcy muszą na co dzień stawiać czoła licznym wyzwaniom – ważne jest nie tylko dbanie o relacje z kontrahentami, ale także dbanie o ewidencję rachunkową z tytułu wykonywania usług. Jeśli chcesz usprawnić procesy księgowe w swojej firmie, zdecyduj się na profesjonalne oprogramowanie księgowe.

Ciekawym rozwiązaniem w tej kategorii jest SKP® Firma, z której pomocą można wystawiać nie tylko standardowe faktury VAT, ale także dokumenty korygujące (faktury korekty, noty korygujące), a także rachunki itp. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że dobrze dobrany program księgowy – a SKP® Firma ma potencjał, by dopasować się do potrzeb przedsiębiorcy – może być cenną inwestycją w rozwój biznesu.

Autor:
Emil Zelma
Specjalista ds. księgowości i controllingu
Publikacja: 03.01.2024 r.

Pobierz bezpłatnie program do KPiR
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót