Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Faktury masowe Powrót

2021-10-25

W programie mamy możliwość tworzenia faktur masowych, czyli tej samej faktury dla wybranej grupy kontrahentów.

Kontrahentów do faktur masowych wybieramy poprzez Typ, który określa grupę kontrahentów i możemy go wpisać w Kartotece kontrahentów.

Według typu możemy np. pogrupować kontrahentów według dostawców, odbiorców  (odpowiednio D i O), lub bardziej ich podzielić, rozdzielając na np. odbiorców według asortymentu – odbiorca pieczywa, dostawca nabiału – DP i DN.

Radzimy tak grupować kontrahentów:

  • aby można było łatwo później wystawiać im faktury masowe,
  • aby w danej grupie znaleźli się tylko i wyłącznie kontrahenci, dla których będziemy wystawiać takie same faktury.

Typ kontrahenta może zawierać jeden, dwa lub trzy znaki, w ściśle określonej kolejności.

Zwracamy uwagę, że program wybiera według zadanego wzorca. I tak np., mając kontrahentów D, P, DP, przy wpisaniu znaków:
D – Wybierze wszystkich kontrahentów ze znakiem D w typie, czyli D i DP
DP – Wybierze wszystkich kontrahentów ze znakiem DP w typie, czyli DP
PD – Nie wybierze żadnego kontrahenta.

Aby stworzyć fakturę masową wypełniamy wszystkie pola faktury, jak dla zwykłej faktury, wypisujemy asortyment i wybieramy: Opcje > Faktury masowe.

Ukazuje się wtedy pole do wpisania typu kontrahenta. Dla wszystkich kontrahentów z żądanym typem będzie wydrukowana faktura.

Faktury masowe możemy wystawiać dokładnie takie same (z takim samym rabatem, cennikiem, terminem i formą płatności) lub różne, z uwzględnieniem przypisanych dla poszczególnych kontrahentów ustawień.

Wszelkie ustawienia w Kartotekach kontrahentów, dotyczące:

  • Rabatu,
  • Osoby upoważnionej do odbioru faktury,
  • Cennika,
  • Terminu płatności,
  • Formy płatności,

zostaną uwzględnione w przypadku zaznaczenia znacznikiem „√” opcji: Uwzględniaj ustawienia kontrahentów.

Wtedy to może się zdarzyć, że wszystkie faktury masowe mogą być inne, z różnymi rabatami czy sposobami zapłaty, jakie ustaliliśmy dla poszczególnych Kontrahentów w Kartotekach.

Ustawienia w Kartotece kontrahentów są nadrzędne, są one w pierwszej kolejności brane do faktury.

Aby ustawienie z Kartotek kontrahentów nie były brane do faktur masowych należy odznaczyć lub inaczej nie zaznaczać opcji: Uwzględniaj ustawienia kontrahenta. Wtedy to dla wszystkich kontrahentów będzie wystawiona taka sama faktura z wszystkimi ustawieniami takimi samymi, czyli takimi, jakie ustaliliśmy na fakturze.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót