Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak dodać symbol dodatkowy do numeracji wystawianej faktury? Powrót

2018-12-05

Aby dodać symbol na fakturze, należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania
W otwartym oknie, w punkcie 4 „Sposób numeracji” proszę z okna: „Dostępne elementy” przenieść rubrykę „Symbol dodatkowy” do drugiego okna: „Wybrane elementy” (korzystając przy tym z symbolu „>” znajdującym się między oknami).

W kolejnym kroku proszę wejść w zakładkę:
Kartoteki > Plan kont
Następnie wybrać konto sprzedażowe i na dolnym pasku wybrać: „Edytuj” i w otwartym oknie uzupełnić pole: „Symbol na fakturze”.

Po zatwierdzeniu powyższych czynności i wybraniu konta do tworzonej faktury, w numerze faktury pojawi się symbol dodatkowy.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót