Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Faktury do paragonów Powrót

2020-12-30

W stanie prawnym do 30 września 2020 r. faktury do paragonów rozpatrywaliśmy w dwóch wariantach, w zależności komu były one wystawione, a mianowicie:

  • faktury wystawiane dla osób prywatnych, których na wykazywaliśmy w ewidencji VAT, a tym samym nie było ich też w plikach JPK_VAT
  • faktury wystawiane innym podmiotom, które uwzględnialiśmy w ewidencji VAT i pliku JPK w okresie, w którym taka sprzedaż wystąpiła, natomiast okresowy raport z kasy fiskalnej pomniejszaliśmy o wartość owych faktur, tym samym też zobligowani byliśmy do sporządzenia w tym samym zakresie korekty wysłanego JPK.

Od 1 października to się zmieni, nie będziemy już musieli korygować wstecz plików JPK. W nowym pliku JPK_V7 wszystkie faktury do paragonów, w tym także dla osób fizycznych, musimy oznaczać specjalnym typem FP i będą one ujmowane w ewidencji w dacie ich wystawienia.

Księgując taką fakturę nie podajemy dnia wpisu do księgi, bowiem paragon do której jest ona wystawiona, został już ujęty w raporcie kasowym za dany okres z oznaczeniem RO:

Wprowadzając kontrahenta przy księgowaniu raportu fiskalnego należy:
1) w wpisać: „BRAK” w polach: „NIP” oraz „Nazwa Kontrahenta”:

Adresu nie musimy już wypełniać, bowiem przestały to być elementy wymagane przez strukturę pliku JPK.

2) wprowadzić numer raportu fiskalnego w polu: Nr dokumentu
3) określić datę wystawienia raportu fiskalnego
4) wprowadzić datę wykonania jako ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli księgowany jest raport miesięczny.

Faktury z oznaczeniem FP nie trafią natomiast do podsumowania wartości podatku od sprzedaży wykazywanej w części deklaracyjnej pliki JPK. Tym samym, aby ewidencja była zgodna z plikiem oraz aby ułatwić uzgodnienia rejestru z deklaracją, faktury do paragonów trafiają do specjalnego rejestru Faktur do Paragonów:

W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż osoby prywatne nie trzeba już będzie zmniejszać obrotu wykazanego w tych raportach o kwoty wynikające z ujmowanych w ewidencji VAT faktur wystawianych do paragonów.

Paragon do 450 zł jako faktura uproszczona

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. Taki paragon możemy zaksięgować w koszty i skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak przy zwykłej fakturze. Tym samym wykażemy go po stronie zakupów.

Natomiast w zakresie sprzedaży – do 30 września 2020 r. paragony z NIP nabywcy stanowiące jednocześnie faktury uproszczone należało odrębnie wykazywać w ewidencji VAT oraz plikach JPK_VAT (jednocześnie wyłączając ich wartość z wykazywanych w plikach JPK_VAT kwotach wynikających z raportów fiskalnych).

Przestanie to być konieczne w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. Ale do czasu, bowiem już od 1 stycznia 2021 r. ponownie konieczne będzie odrębne wykazywanie paragonów z NIP nabywcy, o których mowa, w ewidencji VAT oraz plikach JPK_VAT.

I jeszcze jedno w przypadku wystawienia paragonów do 450 zł będących fakturą uproszczoną nie jest możliwe wystawianie dodatkowo „pełnych” faktur VAT, gdyż stanowiłyby one drugie faktury dokumentujące tę samą sprzedaż. Niedopuszczalne jest zaś wystawianie dwóch faktur dokumentujących tą samą sprzedaż.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót