Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak zaksięgować paragony? Powrót

2020-08-12

Sam paragon, jeżeli nie zawiera on numeru NIP i nie stanowi tym samym faktury uproszczonej –  nie jest dokumentem księgowym i nie jest księgowany w KPiR, ani Rejestrze VAT. Księgujemy natomiast okresowy Raport kasowy (fiskalny).

W tym celu zakładamy fikcyjnego kontrahenta, np. o nazwie Raport Fiskalny, gdzie w pozostałe dane wpisujemy słowo” “brak”:

Po zatwierdzeniu „OK„, pojawi się komunikat o niepoprawności numeru NIP, wybieramy w tym przypadku” “Zapisz jak jest”.

Raport kasowy księgujemy na standardowo używanym koncie sprzedażowym:

Jeżeli zostaną wystawione faktury do paragonów, ujętych na danym raporcie kasowym zaksięgowanym już wcześniej, nie ujmujemy już ich do KPiR (wpisujemy dzień wpisu do księgi 0), ani do VAT-u (nie wpisujemy daty wykonania) i zaznaczamy: “Poza JPK_VAT”, aby nie podwajać wartości tej sprzedaży w ewidencjach:

Gdy pojawi się komunikat o nieokreśleniu daty wykonania, tu również wybieramy: „Zapisz jak jest„.

Inaczej postąpimy, gdy wystawimy fakturę dla osoby prowadzącej działalność – taką sprzedaż musimy wykazać w pliku JPK_VAT. Księgujemy je więc z określeniem: dnia wpisu do Księgi oraz daty wystawienia, bez zaznaczania opcji: “Poza JPK_VAT”.

W tej sytuacji należy więc zmniejszyć Raport Kasowy o wartość takich faktur i zaksięgować jego pomniejszoną wartość.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót