Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak oznaczyć, żeby przy wystawieniu faktury dla kontrahenta zagranicznego przypisywane było tylko konto walutowe? Powrót

2020-09-02

Aby dla wybranego kontrahenta zagranicznego, przypisać konto walutowe, w pierwszym kroku proszę je wprowadzić (przy wyłączonej firmie – przycisk F8), wchodząc do zakładki: „Firma” do edycji danej firmy. Następnie przejść do zakładki: „Konta Bankowe„.

W otwartym oknie zaznaczamy konto banku, wprowadzamy jego dane i zaznaczamy opcję: “drukuj na fakturze”.

Następnie ponownie uruchamiamy firmę i przechodzimy do zakładki: Kartoteki > Kontrahenci.

Z listy wybieramy właściwego kontrahenta i na dolnym pasku klikamy: “Edytuj”.

W oknie edycji, w rubryce: „Przypisane konto bankowe” zaznaczamy właściwe, wcześniej wprowadzone konto walutowe i zatwierdzamy przyciskiem “OK”. Spowoduje to automatyczne przypisanie danego konta przy wystawianiu kolejnej faktury na wskazanego kontrahenta zagranicznego.

Powrót