Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Dlaczego pomimo wykonania zerowania, dokumenty za ubiegły rok w dalszym ciągu są widoczne w Dzienniku Zapisów? Powrót

2020-10-01

Aby program do obsługi nowego roku był poprawnie przygotowany, należy najpierw wykonać zerowanie. Zerowanie polega na usunięciu wszystkich zapisów księgowych.

Aby funkcja zerowania została poprawnie wykonana, należy upewnić się, czy wszystkie dokumenty zostały zaksięgowane poprzez przycisk: „Ksieguj”.

W tym celu należy przejść do zakładki: Księgi > Dziennik zapisów > Opcje > Zaksięguj próbne zapisy.

Również dokumenty, które znajdują się w zakładce: Księgi > Księgowanie muszą być zaksięgowane na stałe poprzez przycisk: „Księguj” (zakładka: Księgi > Księgowanie > Opcje > Księguj).

Więcej informacji na temat zerowania, znajdą Państwo w zakładce: Pomoc > Podręcznik > Spis treści > System > Zerowanie, a także w artykule: Zmiana roku >

Powrót