Wiedza i pomoc

Czy można z zapisanych próbnie dokumentów wycofać tylko jeden wybrany?

Aby wycofać pojedynczy dokument do zakładki Księgowanie, należy go wcześniej wyfiltrować.
Należy najpierw wejść w zakładkę:
Księgi > Dziennik Zapisów > Filtruj
Następnie założyć odpowiedni filtr (np. na „Wartość brutto”).


Gdy zostanie nam na liście tylko ten dokument, który chcemy wycofać, wchodzimy w:
Księgi > Dziennik Zapisów > Opcje > Wycofaj próbne zapisy
Wycofany dokument trafi ponownie do zakładki Księgowanie.