Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Oznaczenie na liście płac sytuacji, kiedy wypłata wynagrodzenia następuje w jednym miesiącu, ale należności dotyczą poprzedniego miesiąca. Powrót

2018-12-17

W sytuacji, gdy wypłacamy wynagrodzenie w jednym miesiącu za miesiąc poprzedni (np. w październiku za wrzesień), to kwoty wynagrodzenia wpisujemy w miesiącu wypłaty, natomiast wydruk listy płac możemy zatytułować miesiącem poprzednim:
Płace > Płace i ZUS > Wydruk > Lista płac > Lista płac – ustawienia wydruku
należy zaznaczyć: „Tytułuj listę płac miesiącem poprzednim”.

Powrót