Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak mogę ponownie wyzerować dane z poprzedniego roku? Powrót

W celu wykonania zerowania proszę wejść w zakładkę:
System (przy uruchomionej firmie) > Zerowanie
Następnie należy zaznaczyć na liście poszczególne elementy do zerowania.

Powrót