Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wydać towar i wystawić do niego fakturę? Powrót

2020-09-10

Aby wystawić fakturę korzystając z modułu miniMagazyn, należy w pierwszej kolejności dodać sprzedaż/WZ w zakładce: Księgi >Fakturowanie > miniMagazyn > Sprzedaż > Dodaj.

Następnie określamy: odbiorcę, towar oraz zapotrzebowanie.

Tak wydany towar możemy sprzedać.

Aby automatycznie przenieść towar do faktury korzystamy z przycisku: „Dodaj do faktury„. Wprowadzona pozycja pojawi się na fakturze.

Dostępne są następujące możliwości:
Usuń istniejący asortyment – usuwany jest znajdujący się już na fakturze asortyment i pozycje z dokumentu sprzedaży stanowią jedyny asortyment na fakturze.
Dodaj do istniejącego asortymentu – pozycje z dokumentu sprzedaży dopisane zostają do już istniejącego asortymentu na fakturze.

Powrót