Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jedyny sposób, aby poprawnie ujmować VAT! Powrót

2018-03-15

Prowadzenie kontroli zapłat nie jest obowiązkiem podatników podatku dochodowego i dlatego też niejednokrotnie firmy nie poświęcają na to czasu. Monitoring zobowiązań i należności stanowił konieczność jedynie dla tych płatników podatku VAT, którzy wybrali kasową metodę jego rozliczenia, lub handlujących z tzw. małymi podatnikami.

Tylko nieliczne firmy dostrzegają potrzebę ustalenia prawidłowości ewidencji rozrachunków, uporządkowania tym samym rozliczeń ze swoimi partnerami handlowymi, co z kolei przyczynia się zazwyczaj do bieżącej kontroli sytuacji finansowej firmy. Ale czy takie działanie firm jest prawidłowe?

Aby nasi kontrahenci nie mieli problemów z weryfikacją dokumentów, a osoby księgujące nie napotykały trudności w uzyskaniu informacji, czy określona płatność została już dokonana, ważne jest, by programy fakturujące umożliwiały umieszczenie na dokumencie potwierdzającym sprzedaż adnotację „zapłacono… gotówką/przelewem/kartą płatniczą”. Nie będzie wystarczające stwierdzenie „forma płatności: gotówka” – w takich wypadkach konieczne stanie się uzyskanie od sprzedawcy dokumentu KP lub ręcznego jej opisania, np. poprzez umieszczenie na nim stwierdzenia: „opłacona gotówka w dniu… w kwocie…”. Należy także pamiętać o przekazywaniu swoim księgowym wyciągów bankowych, bo tylko te są prawnym dokumentem księgowym, a także o bezwzględnym przestrzeganiu terminów faktur płatnych przelewem.

KONTROLA ZAPŁAT I ROZLICZEŃ

Pomocnym w tym zakresie może być używany program księgowy, który wyeksponuje niezapłacone i niedopłacone dokumenty, pokaże zbliżający się termin płatności, a po jego upływie poinformuje o liczbie zaległych dni. W razie potrzeby pozwoli także wyfiltrować dokumenty bez jakichkolwiek zapłat – niedopłaconych, ale także tych przepłaconych, łącznie z uwzględnieniem ich szczegółowych terminowości. Program taki powinien dać możliwość analizy zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów, zawierać historię dokonanych transakcji, informować o aktualnym stanie środków pieniężnych, dzięki czemu możliwe stanie się lepsze zaplanowanie wydatków.
Ważne, by był pomocny także w przestrzeganiu prawidłowości dokonania i wyliczania samego terminu korekty.

KOREKTA VAT

Kolejnym terminem niezbędnym do przyswojenia przez prowadzącego firmę jest korekta VAT zarówno należnego (tzw. ulga za złe długi), jak i naliczonego. I tak nieuregulowanie zobowiązania wynikającego z dokumentu zakupowego wiąże się z obowiązkiem wykonania takowej korekty po 150 dniach od daty upływu jego terminu płatności. Natomiast w przypadku nieotrzymania należności z naszej faktury sprzedażowej możemy skorzystać z prawa jego odliczenia. Korekta dotyczy również dokumentów, których 150. dzień od dnia upływu terminu płatności.

Korekty VAT w przypadku nieuregulowania zobowiązania mają zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak i wtedy, gdy uregulowano zobowiązanie/należność tylko w części. Zmniejszenia VAT należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona. Przyjmując do korekty kwotę netto i podatek od niej wynikający z niezapłaconej kwoty, dokument korekty powinien zostać na polecenie użytkownika programu komputerowego zaksięgowany na takie samo konto jak faktura pierwotna (kosztowe lub sprzedażowe), ale bez uwzględnienia w księdze podatkowej.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty VAT zostanie uregulowane zobowiązanie (otrzymana należność wcześniej skorygowana z podatku VAT należnego) w całości lub w części, wówczas odliczoną kwotę ponownie można w miesiącu jej uregulowania uwzględnić do ewidencji VAT, ale tylko w zapłaconej części. Ważne jest więc, by program umożliwiał zaksięgowanie kwotą netto wynikającą z zapłaconej kwoty, wyliczonej metodą „w stu”, a w przypadku wykonanej wcześniej korekty VAT także podatek od tej kwoty.

WYBIERAMY PROGRAM

Wybierając program księgowy, warto więc sprawdzić, czy umożliwia on stałą kontrolę terminów rozliczeń – ważne będzie to zarówno dla samorozliczających się firm, jak i dla biur rachunkowych, gdyż staną one przed koniecznością opracowania i wdrożenia sprawnego systemu monitorowania dokonywanych płatności. Od programu księgowego powinno się oczekiwać nie tylko tego, by wskazywał datę wystąpienia korekty, przestrzegając wymienionych wyżej zasad, ale także tego, by uprzedził nas wcześniej i np. 7 dni przed jej wystąpieniem zasygnalizował o zbliżającym się terminie.

Aby omówiony wyżej zapis ustawowy nie spowodował znacznych utrudnień w pracy związanych ze zwiększeniem obowiązków ewidencyjnych należy zadbać, by posiadany program posiadał stosowną modyfikację w tym zakresie. Programem, który sprosta tym potrzebom, jest SKP® Super Księga Podatkowa . To od wielu lat ceniony na rynku program księgowo-podatkowy usprawniający codzienną pracę w małych i średnich firmach czy biurach rachunkowych rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Jego stała aktualizacja daje pewność bycia na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, a prowadzącym podatkową książkę przychodów i rozchodów pozwala oszczędzić czas. Sprawia, że nowe przepisy okazują się nie takie straszne, a stała kontrola należności nie stanowi przykrego obowiązku.

Program dostarcza także ważnych informacji dla sprawnego funkcjonowania firmy. Poprowadzimy w nim wszelkie potrzebne rozliczenia płatności dzięki możliwości założenia wielu rodzajów kont zapłatowych, osobno np. bank czy kasa. Kartoteki takich kont tworzone są automatycznie i na bieżąco, tak więc te pożyteczne informacje uzyskujemy bez dodatkowego nakładu pracy. Ich salda poinformują nas o stanie rozliczenia obrotów danego miesiąca. Dowiemy się, czy należy spodziewać się jeszcze wpływów, czy może mamy niezrealizowane płatności. Bezproblemowo przejdziemy też przez cały proces korekty, poczynając od wyliczenia jego terminu (o czym poinformuje nas program z siedmiodniowym wyprzedzeniem, stale aktualizowanym wraz z upływem dni, aż do momentu, gdy korekta stanie się wymagana), poprzez możliwość wyksięgowywania dokumentów wykonaną na polecenie użytkownika, automatycznie kontrolując przy tym stan kosztów danego miesiąca i odpowiednio dobierając rodzaj księgowania. Dzięki programowi ponownie ujmiemy dokument do danej ewidencji już podczas samego rozliczenia płatności, by nie zapomnieć o jej dokonaniu, nie zakłócając przy tym obrotów danego kontrahenta i kont zwykłych.

Autor:

Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Zdjęcie:

Photo by rawpixel on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót