Wiedza i pomoc

Czy informacja wpisana do karty pracy (urlop/chorobowe) jest brana pod uwagę przy wyliczeniu płacy?

Informacje na temat urlopu/chorobowego zawarte są jedynie informacyjnie na karcie pracy.
Aby zostały one uwzględnione w wyliczeniach płacy należy je również wprowadzić w zakładce:
Płace > Płace i ZUS