Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak w programie SKP rozliczyć umowę o dzieło zawartą z własnym pracownikiem? Powrót

2022-07-06

Jan Kowalski zatrudniony jest w firmie na umowę o pracę, z której otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 5000 brutto. Dodatkowo zostało mu zlecone wykonanie działa i podpisano z nim umowę o działo na kwotę 2500 zł.

Takie pracownika rejestrujemy w Danych osobowych dwa razy:

z typem P:


z typem UD:

W tym celu korzystamy z Opcji > Kopiuj dane Osobowe, dokonujemy edycji i zmieniamy typ na UD .

Jeżeli pracownik oprócz umowy o pracę zawarł z pracodawcą umowę o dzieło – umowa ta, dla celów ZUS jest traktowana tak samo jak umowa o pracę. Pracownik, podlega więc wszystkim składkom, zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy o dzieło.

Dla osoby z typem UD pod przyciskiem Składki ZUS wprowadzamy więc oznaczenia składek jakim podlega z tytułu umowy o pracę:

W polu Kod tytułu ubezpieczenia zostawiamy kod właściwy dla umowy o pracę.

W Płacach i ZUS wprowadzamy otrzymane w danym m-cu wynagrodzenie:

Dla typu P:

I dla typu UD:

W deklaracjach rozliczeniowych ZUS RCA osoba ta będzie wykazana jako jedna osoba z łączną sumą przychodu i składek:

Warunkiem jest zgodność dla tych dwóch osób numeru PESEL.

Natomiast na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych umowa o pracę oraz umowa o dzieło są odrębnymi źródłami przychodów. Odrębnie więc są ustalane zaliczki na podatek dochodowy z umowy o pracę i odrębnie zaliczki z umowy o dzieło i w różnych pozycjach wykazywane są one na PIT-11:

PIT 11 – sporządzany tylko z dochodów jednego miesiąca.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót