Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Sprzedaż samochodu firmowego – jak ją rozliczyć? Powrót

2024-04-29

Decyzja o zbyciu pojazdu wymaga świadomego podejścia, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z konsekwencjami podatkowymi. W tym artykule omówimy, jakie są kluczowe zagadnienia związane z rozliczeniem sprzedaży samochodu firmowego pod względem podatku dochodowego oraz VAT, aby przedsiębiorcy mogli podejmować świadome i korzystne dla siebie decyzje w zakresie swojej działalności.

Sprzedaż samochodu firmowego pod względem podatku dochodowego

Jeśli sprzedajesz samochód firmowy, musisz wziąć pod uwagę konsekwencje podatkowe. Po pierwsze, sprzedaż pojazdu będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej, który będziesz musiał wykazać w swojej księdze przychodów i rozchodów jako pozostałe przychody.

Kwota uzyskana ze sprzedaży, stanowi przychód firmy i podlega opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla formy prowadzonej działalności. Niezamortyzowana wartość sprzedawanego pojazdu stanie się natomiast kosztem podatkowym w momencie sprzedaży. Wartość tę należy wykazać w kolumnie 13-Pozostałe wydatki.

Przykład 1.
Pan Paweł prowadzi firmę i jako formę opodatkowania wybrał zasady ogólne- podatek liniowy. W grudniu 2022 roku nabył samochód osobowy o wartości 120 000 zł. Pojazd ten był amortyzowany do stycznia 2024 roku (amortyzacja liniowa, stawka 20%), a następnie sprzedany za 100 000 zł.

Jak wygląda rozliczenie podatkowe z tytuły sprzedaży tego samochodu?

Wartość początkowa: 120 000 zł
Roczna stawka amortyzacji samochodu osobowego: 20%
Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego: 120 000 zł x 20%/ 12 miesięcy = 2000 zł
Suma dokonanych odpisów amortyzujących (od stycznia 2023 do stycznia 2024, czyli 13 miesięcy) = 13 * 2000= 26 000 zł
Niezamortyzowana wartość samochodu: 120 000 – 26 000 zł = 94 000 zł
Dochód ze zbycia samochodu firmowego: 100 000 zł  94 000 zł = 6 000 zł

Podatek: 6 000 x 19% = 1140 zł

Sprzedaż samochodu firmowego na ryczałcie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zdecydujesz się na sprzedaż samochodu firmowego, musisz wziąć pod uwagę konieczność opłacenia podatku z tego tytułu. Zgodnie z przepisami, przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie kwoty uzyskane ze sprzedaży, po odliczeniu kosztów oraz podatku VAT, jeśli jest stosowany.

W przypadku sprzedaży samochodu firmowego przez ryczałtowca, istotne jest zastosowanie właściwej stawki ryczałtu. Dla sprzedaży składników majątkowych, takich jak samochód, stawka ryczałtu wynosi 3% wartości przychodu.

Jak uniknąć podatku dochodowego przy sprzedaży samochodu?

Niemożliwe jest uniknięcie wykazania przychodu ze sprzedaży samochodu, chyba że zdecydujesz się wycofać go z majątku firmowego i przekazać go na cele prywatne. Pamiętaj jednak, że po wycofaniu pojazdu z działalności będziesz musiał odczekać 6 lat, aby transakcja sprzedaży nie skutkowała powstaniem przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

Innym sposobem jest przekazanie pojazdu w formie darowizny. Jeśli przekażesz samochód w darowiźnie osobie z pierwszej grupy podatkowej, takiej jak rodzice lub rodzeństwo, unikniesz konieczności zapłaty podatku dochodowego. W takiej sytuacji osoba obdarowana nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od sprzedaży samochodu, o ile sprzeda go po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty otrzymania pojazdu w darowiźnie.

A co z podatkiem VAT?

Rozliczenie sprzedaży samochodu firmowego pod względem podatku VAT wiąże się z pewnymi obowiązkami i zagadnieniami wartymi uwagi.

Zasadniczo, zgodnie z ogólną regułą, sprzedaż samochodu firmowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Jednakże istnieją wyjątki od tej zasady, zależne od sposobu wykorzystania pojazdu w działalności gospodarczej.

  • Jeśli samochód był używany wyłącznie do czynności opodatkowanych lub mieszanych (częściowo opodatkowanych), to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT-em.
  • Natomiast, jeśli samochód był wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT, to sprzedaż ta jest zwolniona z VATu. W tym drugim przypadku, warunkiem koniecznym jest jednak brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdu.

Warto zaznaczyć, że nawet jeśli przy nabyciu pojazdu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, na przykład w przypadku zakupu od osoby prywatnej, to sprzedaż samochodu firmowego, który był wykorzystywany do czynności opodatkowanych, również podlega opodatkowaniu VAT-em.

Niemniej jednak istnieje możliwość uniknięcia tego obowiązku poprzez przeniesienie pojazdu do majątku prywatnego przed dokonaniem transakcji sprzedaży.

Sprzedaż samochodu firmowego a korekta VAT

Ważne!

W przypadku sprzedaży samochodu firmowego, należy również pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu transakcji i wystawieniu faktury. Dodatkowo czynni podatnicy VAT powinni oznaczyć sprzedaż samochodu kodem GTU_07 w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Sprzedaż samochodu firmowego może wymagać korekty VAT w zależności od kilku czynników. Jeśli sprzedajesz samochód przed upływem 60 miesięcy (albo 12, jeśli wartość pojazdu nie przekracza 15 000 zł), będziesz musiał dokonać korekty podatku VAT naliczonego. 

Gdy decydujesz się na sprzedaż pojazdu, musisz uwzględnić, czy korzystałeś z pełnego czy częściowego odliczenia VAT podczas nabycia. 

Jeśli samochód służył wyłącznie celom firmowym i podczas jego nabycia odliczyłeś 100% VAT, w takim przypadku sprzedaż samochodu wymaga dokonania korekty VAT, która może skutkować zwrotem odliczonego podatku.

Natomiast, jeśli samochód był wykorzystywany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, mogłeś jedynie częściowo odliczyć VAT w wysokości 50%. Wówczas sprzedaż samochodu może doprowadzić do sytuacji, w której korekta VAT będzie na twoją korzyść, umożliwiając odzyskanie nieodliczonego podatku.

Korektę podatku naliczonego z tytułu sprzedaży środka trwałego wykazujemy w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego w polu K_44 oraz odpowiednio w polu P_44 części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

Przykład 1.
W marcu 2022 roku Pani Anna zakupiła samochód osobowy za kwotę netto 50 000 zł plus podatek VAT w wysokości 11 500 zł. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i odliczono od jego zakupu 50% podatku VAT, czyli 5 750 zł. W styczniu 2024 roku nastąpiła sprzedaż pojazdu.

Ile wynosi korekta VAT z tytułu sprzedaży tego środka?
Okres korekty: 60 miesięcy
Okres użytkowania samochodu w firmie: 22 miesiące
Liczba miesięcy do końca okresu korekty: 60 -22 = 38 miesięcy
Kwota nieodliczonego podatku VAT: 5 750 zł
Kwota korekty podatku VAT: 5750 zł/ 60 miesięcy x 38 miesięcy= 3641,67 zł

Kwota 3641,67 zł zwiększy podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Podsumowanie

Rozliczenie sprzedaży samochodu firmowego pod względem podatku dochodowego i VAT to proces, który wymaga szczególnej uwagi i świadomości. Dla właścicieli firm, którzy planują lub rozważają sprzedaż pojazdu, kluczowe jest zapoznanie się z wszystkimi aspektami podatkowymi związanymi z tą transakcją. Staranność i dokładność w rozliczeniu sprzedaży samochodu firmowego mogą przynieść istotne korzyści finansowe oraz uchronić przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi w przyszłości.

Autor:
Agnieszka Fida
Specjalista ds. księgowości
Publikacja: 29.04.2024 r.

Pobierz bezpłatnie SKP
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót