Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co zrobić w przypadku występowania w programie komunikatów o treści: “#DBISAM 11010/11013 (…)” lub “Access Violation in address (…)”? Powrót

2020-10-01

Komunikaty z kodem #11010 bądź #11013 świadczą o braku wyłącznego dostępu aplikacji do określonych w komunikacie plików. W tej sytuacji należy udostępnić plik, występujący w komunikacie. Poniżej przykładowe komunikaty związane z opisanym problemem:

A) Komunikat o treści “#DBISAM 11010/11013 (…)”:

B) Komunikat o treści “Access Violation in address (…)”:

Aby udostępnić dany plik, proszę wejść do ścieżki lokalizacji podanej w komunikacie, a następnie kliknąć na wskazanym pliku prawym przyciskiem myszy: Właściwości > Udostępnianie, zwracając uwagę, aby dostęp był zarówno do zapisu, jak i odczytu.

Poniżej poglądowe zrzuty, jak dodać do wyjątków przykładowy plik w sytuacji, gdy posiadamy system operacyjny Windows 10:


W ten sam sposób proszę udostępnić cały folder z instalacją programu SKP® oraz foldery: “Dane” i “System”.

Proszę także dodać folder z instalacją programu do wyjątków używanego antywirusa, aby został wyłączony ze skanowania.

Ścieżkę prowadzącą do programu należy wskazać w ustawieniach (narzędziach) posiadanego programu antywirusowego, np. w jego ustawieniach zaawansowanych, w regułach aplikacji (wyjątkach) do nieskanowania. Uwaga: W zależności od programu, miejsce to może być różnie nazwane.

W znanych nam programach tego typu, dokonuje się tego w:
1. COMODO:
Comodo > Widok zaawansowany > Piaskownica > Ustawienia bezpieczeństwa > Dodaj > Wybór ścieżki programu (dodajemy ścieżkę instalacji SKP/SAM)
2. NOD:
Ustawienia > Otwórz całe drzewo ustawień zaawansowanych > Antywirus i antyspyware  > Wyłączenia > Dodaj (dodajemy ścieżkę instalacji SKP/SAM)
3. Kasperski:
Ustawienia > Aplikacje > Dodaj do zaufanych (lub przenieś z niezaufanych do zaufanych).

Dodatkowo, w przypadku komunikatów #11011, #11013 oraz ‘access violation’….. , powinny być spełnione następujące warunki:

1.W panelu sterowania należy wyłączyć tzw. UAC.
Wykonają to Państwo w następujący sposób – proszę przejść do: Menu START > Panel sterowania > Kontrola konta użytkownika. W otwartym oknie proszę zejść suwakiem na dół na rubrykę „nie powiadamiaj”.
Poniżej przykładowe zrzuty jak wyłączyć UAC w przypadku systemu operacyjnego Windows 10:


2. Proszę również wyłączyć folder SKP® i plik skp.exe ze skanowania w antywirusie (sprawdzić czy antywirus nie blokuje, można wyłączając na chwilę antywirus i uruchamiając program),
3. Folder SKP® najlepiej, aby był poza obszarem chronionym (najlepiej na c: lub c:\Programy Firmy Format),
4. Dodatkowo należy uruchomić program jako administrator (prawy przycisk myszy ikony na pulpicie: Uruchom jako administrator).

Proszę również sprawdzić czy w systemie operacyjnym nie jest zainstalowany program: „ByteFence Anti-Malware”, jeżeli znajduje się on na komputerze należy go odinstalować.

 

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót