Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić dokument do Rejestru VAT bez wykazywania go w KPiR? Powrót

2020-08-26

Aby dany dokument trafił do Rejestru VAT, ale nie był wykazany w KPiR, w tym celu podczas dodawania nowego dokumentu należy w polu: „Dzień wpisu do księgi” wpisać „00” oraz wskazać właściwy typ VAT.

Można również utworzyć specjalne konto zgodnie z potrzebami wykazania dokumentu we właściwej pozycji na deklaracji VAT które dodatkowo w rubrykach: “Kolumna księgi” będzie miało zaznaczone “<bez wpisu do Księgi>”.

Powrót