Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak przyspieszyć dokonywanie amortyzacji zwiększając wartość stawki amortyzacji? Powrót

2020-09-01

Użytkownik, poza podstawowymi stawkami amortyzacji, może dokonywać amortyzacji niektórych grup środków trwałych według stawek podwyższonych lub obniżonych w stosunku do stawek podstawowych.

Podwyższenie stawki następuje przy zastosowaniu jednego wybranego współczynnika dla danego środka trwałego, w ramach określonego w ustawach o podatkach dochodowych górnego limitu, podwyższającego stawkę podstawową.

Jeżeli występują powody, dla których możemy zwiększyć lub zmniejszyć podstawową wysokość stawki procentowej współczynnik (mnożnik) wpisujemy w odpowiednim oknie kartoteki środka trwałego.

O zastosowaniu mnożnika oraz wyborze metody amortyzacji liniowa/degresywna decyduje Użytkownik.

Program zaakceptuje zastosowanie mnożnika przy metodzie liniowej, a także jego brak w metodzie degresywnej.

Neutralną wartością mnożnika jest 1. Gdy mnożnik będzie większy od 1 wówczas czas amortyzacji jest krótszy. Gdy mnożnik będzie mniejszy od 1 wówczas czas amortyzacji wydłuża się (nie wpisujemy wartości zero) .

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót