Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co nowego w przepisach? Kolejne zmiany od 1 października 2019 r. Powrót

2019-09-23

Rok 2019 był pełen zmian i oto również ostatni kwartał przynosi kolejne istotne nowości ważne dla każdego podatnika. Sprawdź, co nowego w rozliczeniach PIT i VAT zacznie już wkrótce obowiązywać.

1 październik 2019r. – niższa stawka PIT, wyższe KUP oraz nowy sposób przejścia na drugi próg

Obniżeniu ulegnie stawka pierwszego progu podatkowego. Odtąd zamiast stawki 18% od przychodów uzyskiwanych po tej dacie, takich jak:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • lub też z praw majątkowych,

do wyliczania podatku zastosujemy obniżoną stawkę 17%.

Do wyliczania zaliczki na podatek zastosujemy wówczas również nowe wielkości kosztów uzyskania przychodu:

 • podstawowe: 250 zł miesięczne – obecnie 111,25 zł,
 • podwyższone: 300 zł miesięczne , zamiast obecnych 139,06 zł.

Oznacza to, że roczne koszty również ulegną zwiększeniu i wyniosą one:

 • 3000 zł roczne – obecnie 1335,00 zł w przypadku jednoetatowców,
 • 3600 zł roczne – obecnie 1668,72 zł w przypadku dojeżdżających jednoetatowców,
 • 4500 zł roczne – obecnie 2002,05 zł w przypadku wieloetatowców,
 • 5400 zł roczne – obecnie 2502,56 zł. w przypadku dojeżdżający wieloetatowców.

Zmianie ulegają też zasady ustalania kwoty wolnej, która zmniejszyła z 556,02 zł do 525,12 zł, co miesięcznie daje kwotę 43,85 zł, którą najprawdopodobniej trzeba będzie stosować przy wyliczaniu zaliczek od wynagrodzeń osiągniętych po 1 października.

Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w 2019 r. obowiązują przepisy przejściowe. Dla nich właściwą stawką dla pierwszego progu będzie 17,75%. Zmianie uległa też kwota ulgi podatkowej – będzie ona wynosić od października 548,30 zł.

Program SKP® zostanie dostosowany do powyższych zmian w kolejnej wersji programu.

1 listopad 2019 r. – obowiązkowa podzielona płatność tzw. split payment zamiast obecnego odwrotnego obciążenia

Zmiana miała obowiązywać od 1 września, a będzie od 1 listopada. Od tego dnia do płatności za dostawy towarów i świadczenia usług dotychczas objętych procedurą odwrotnego obciążenia, będziemy musieli stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Dla przypomnienia będą to m.in. takie towary jak paliwa, stal, złom, metale szlachetne, ale i tablety, smartfony, a także usługi budowalne. Szczegółowy wykaz takich towarów znajduje się w załączniku do zmienionej ustawy o VAT. Do tej pory to nabywca takich transakcji dokonywał naliczenia podatku VAT. Teraz ulega to zmianie. Sprzedawca nalicza na swojej fakturze podatek VAT zgodnie z właściwą jego stawką.

Split payment nie jest nowością, obowiązuje on od lipca 2018r., jednakże do tej pory decyzja o jego stosowaniu należała wyłącznie od nabywcy towaru lub usługi. To on wykonując przelew należności decydował, że zastosuje tę procedurę, w konsekwencji VAT z tej transakcji trafia na specjalne konto bankowe, które obligatoryjne posiada każdy przedsiębiorca. Jak wiadomo środkami zgromadzonymi na tym koncie nie można swobodnie dysponować, a mogą być wykorzystywane do tej pory wyłącznie do płacenia VAT, choć w pewnych przypadkach na wniosek podatnika mogły być również jemu zwrócone w określonym terminie i pod warunkiem niezalegania z podatkami.

Od teraz taką płatność obowiązkowo zastosujemy przypadku otrzymania faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, i w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług wymienionych w owym załączniku. Na fakturach takich obowiązkowo musi pojawić się napis: „mechanizm podzielonej płatności”. Za brak tego oznaczenia dla tych transakcji będzie grozić sankcja w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Jeżeli ich wartość będzie niższa możemy rozliczyć je na zasadach ogólnych lub zastosować MPP. Tu dowolność pozostała.

Wprowadzono również modyfikację w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, a mianowicie będzie można z niego opłacać poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów – również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS.

Możliwe również będzie dokonywanie w jednym komunikacie przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę. Do tej pory możliwa było wpisanie tylko jednego numeru faktury w tytule przelewu.

Zmiana stanowiska KIP w sprawie PIT dla młodych w sytuacji

O skomplikowaniu wprowadzonych przepisów względem zwolnienia z podatku osób do ukończenia 26 roku życia, świadczy fakt, że po raz kolejny zmieniło się stanowisko Ministerstwa Finansów, czy w miesiącu ukończenia tego limitu wieku, naliczać im czy też nie podatek dochodowy.

W dniu 23-09-2019 r. otrzymaliśmy kolejne wyjaśnienie, zmieniające zupełnie poprzednie stanowisko w tym zakresie. A mianowicie:

„Odpowiadając na pytanie informujemy, że stanowisko prezentowane w odpowiedzi z dnia 16.08.2019 r. o numerze ID 19457258 uległo zmianie. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zawartymi w Gazecie Prawnej, dla płatników i podatników istotne jest to, że wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (limit zwolnienia w 2019 r. wynosi 35.636,67 zł).

Reasumując, jeżeli wynagrodzenie płatnik wypłaci pracownikowi przed ukończeniem przez niego 26 roku życia, to zaliczki w tym miesiącu nie pobierze, natomiast jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone po ukończeniu 26 roku życia przez pracownika, to płatnik będzie miał obowiązek pobrać zaliczkę na podatek. Analogicznie płatnik zachowa się w sytuacji przekroczenia limitu przychodów zwolnionych.”

Pracujemy więc nad kolejną zmianą w programie dostosowująca do powyższego stanowiska, tak by program kontrolował automatycznie, czy podatek ma zostać naliczony czy też nie.

Jak widać zadbano o to, aby kalendarz podatnika na koniec roku był odpowiednio wypełniony. Czeka nas pracowity koniec roku. Zmian jest bowiem sporo.

Jeżeli nie chcesz więc tracić czasu na obliczanie wieku młodocianego pracownika i pilnowanie, czy przypadkiem nie ukończył 26 roku życia i ulga mu się już nie należy – zrobi to za Ciebie program SKP®. Gdy pracownik ukończy owy wiek lub przekroczy limit przychodu, sam wznowi pobór zaliczki. A jeżeli pracownik przekroczy drugi próg podatkowy, dokona w odpowiednim czasie zgodnie z przepisami przejścia na wyższą stawkę podatku.

Pamiętaj, posiadając aktywny pakiet Opieki Serwisowej 2019 otrzymujesz gwarancję pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Photo by Campaign Creators on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót