Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Nowości w przepisach podatkowych w 2024 roku Powrót

2024-01-30

Początek roku to zazwyczaj moment wejścia w życie nowych przepisów podatkowych, z którymi powinny zapoznać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i biura rachunkowe. Jakie nowości czekają na nas w 2024 roku?

Nowe składki ZUS

Jedną z najważniejszych corocznych zmian jest z pewnością wzrost wysokości składek społecznych oraz składki zdrowotnej płaconych do ZUS. Od nowego roku składki społeczne dla przedsiębiorców opłacających tzw. „duży ZUS” wzrastają do kwoty 1600,32 zł ze składką chorobową oraz Funduszem Pracy oraz do kwoty 1485,31 zł bez składki chorobowej, ale z Funduszem Pracy.

Dla przedsiębiorców korzystających z ulgi „Mały ZUS” składki społeczne wyniosą 402,47 zł ze składką chorobową oraz 371,47 zł bez składki chorobowej. W 2024 roku planowana jest również druga podwyżka dla podatników korzystających z małego ZUSu, której spodziewać możemy się od 1 lipca 2024 roku. Składki społeczne od lipca wyniosą 408,16 zł ze składką chorobową oraz 376,55 zł w opcji bez składki chorobowej.

Ważne!

Zmiany w podatkach od stycznia 2024 obejmują również składkę zdrowotną. W związku ze wzrostem od nowego roku wysokości minimalnego wynagrodzenia minimalna składka zdrowotna dla osób rozliczających się na skali podatkowej oraz na podatku liniowym wzrasta do wysokości 381,78 zł.

W przypadku osób rozliczających swój przychód ryczałtem – składka zdrowotna uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw.

W związku ze wzrostem tego wynagrodzenia w stosunku do roku 2023 do kwoty 7.767,85 zł ryczałtowcy zapłacą – 419,46 zł dla przychodów do 60.000 zł w skali roku, 699,11 zł dla przychodów w przedziale od 60.000 zł do 300.000 zł oraz 1258,39 zł dla przychodów powyżej 300.000 zł.

Wzrost wynagrodzenia

W 2024 roku przewiduje się dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Pierwsza od 1 stycznia 2024 zwiększająca minimalną pensje z kwoty 3600 zł brutto do kwoty 4242 zł brutto oraz druga od 1 lipca 2024 roku do kwoty 4300 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa wynosi od 1 stycznia 2024 27,70 zł natomiast od 1 lipca 2024 spodziewać możemy się kwoty 28,10 zł.

Nowy limit 30-krotności

Opublikowane w Monitorze Sądowym obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki wskazuje, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie 7824 zł.

Na podstawie tej informacji można oszacować, że zwiększy się kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Dzięki tej informacji łatwo można obliczyć, jak zmieni się limit 30-krotności składek ZUS. Wyniesie on bowiem na 2024 rok 234.720 zł.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ po przekroczeniu limitu nie są pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od nadwyżki ponad kwotę tego ograniczenia.

Nowe limity

Nowy rok to również nowe limity dla podatników. W 2024 roku zwiększa się między innymi limit tzw. małego podatnika VAT. Nazwiemy nim przedsiębiorcę, którego sprzedaż w 2023 roku nie przekroczyła 2 mln euro, co daje w przeliczeniu na złotówki kwotę 9.218.000 zł. Ten sam limit będzie miał również zastosowanie do określenia małego podatnika PIT i CIT. Warto jednak zaznaczyć, że pod uwagę brany jest w tym przypadku przychód ze sprzedaż wraz z podatkiem VAT.

W 2024 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie miał zastosowanie dla przedsiębiorców, których przychody w roku 2023 nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, czyli 9.218.200 zł. Do skorzystania z kwartalnego opłacania ryczałtu prawo mają podatnicy, których przychody w roku 2023 nie przekroczyły 200.000 euro, czyli 921.820 zł.

Opłata za plastikowe opakowania

Od 2024 roku obowiązuje również nowa opłata związana ze sprzedażą produktów jednorazowych wykonanych z tworzysz sztucznych konsumentom. Do jej naliczenia i pobrania zobowiązane będą podmioty prowadzące handel detaliczny, hurtowy, świadczące usługi gastronomiczne oraz prowadzące działalność przy pomocy automatów z jedzeniem i piciem.

Firmy, które obejmuje opłata powinny już przed 1 stycznia 2024 posiadać wpis do bazy danych BDO.

Dodatkowej opłacie podlegają produkty takie, jak: kubki na napoje czy pojemniki na żywność z gotowym posiłkiem, które nie nadają się do wielokrotnego użytku. Wysokość opłaty wynosi 0,20 zł dla kubków oraz 0,25 dla pojemników na żywność.

Zmiana stawek w PCC przy nabywaniu nieruchomości

Od stycznia 2024 roku zmianie ulegają również stawki PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych.

2% wyniesie podatek od umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, a także prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, czy spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, a także wynikające z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego i do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Natomiast 6% wyniesie PCC dla umów od sprzedaży opodatkowanych zgodnie z art. 7a ustawy o PCC, w przypadku osób zakupujących szóste i każde następne mieszkanie na jednej nieruchomości gruntowej.

KSeF

Jedną z najważniejszych zmian od 2024 roku zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla księgowych miało być wprowadzenie obowiązkowego KSeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur dla vatowców od 1 lipca 2024. W ostatnim czasie pojawiła się jednak informacja o przesunięciu terminu. Nie jest jeszcze znana dokłada data wprowadzenia zmian.

Na czym polega KSeF?  Jest to platforma do wystawiania oraz otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Docelowo KSeF ma zastąpić wszystkie faktury papierowe i elektroniczne fakturami ustrukturyzowanymi. To bez wątpienia duża zmiana dla podatników, ale również dla księgowych i dostawców programów księgowych, którzy będą musieli przygotować się do możliwości, jakie oferuje Krajowy System e-Faktur. Poza zmianami dotyczącymi systemów księgowych w biurach rachunkowych warto pomyśleć o ustaleniu nowych procedur czy umów o współpracę z klientami.

Podsumowanie

Rok 2024 na pewno nie będzie tak przełomowy, jak lata poprzednie, w których to musieliśmy się mierzyć chociażby z nowymi przepisami Polskiego Ładu. Z pewnością warto przygotować się na wzrost wysokości ZUS oraz wynagrodzenia minimalnego, co pod kątem małych księgowości będzie istotne.

Autor:
Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 30.01.2024 r.

Pobierz bezpłatnie SKP
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót