Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak przenieść SKP® na inny komputer Powrót

2021-10-28

Aby przenieść SKP® na inny komputer należy utworzyć najpierw wersję instalacyjną programu, w tym celu należy przejść na zakładkę: System > Utwórz wersję instalacyjną.

Możemy ją utworzyć w dowolnym miejscu na komputerze albo na dowolnym dysku (CD, DVD, dyski przenośne – pendrive). Po wywołaniu tej operacji program wygeneruje zestaw plików niezbędnych do nowej instalacji.

Następnym krokiem jest archiwizacja danych na starym komputerze.

Archiwizację wykonujemy przy zamkniętych danych Firmy (F8). W celu wykonania archiwizacji należy wejść w zakładkę: System > Kopie rezerwowe > Archiwizacja danych

Następnie zaznaczamy firmę lub firmy, których dane mają zostać zarchiwizowane oraz wybieramy lokalizację archiwum za pośrednictwem przycisku: „Przeglądaj

Na koniec klikamy: „Wykonaj teraz archiwizację”, po czym w wybranej wcześniej lokalizacji utworzy się plik o nazwie: SKPA z numerem licencji, datą i godziną powstania o rozszerzeniu „.arx„.

Tak utworzony plik możemy przenieść za pomocą pendrive, bądź jako załącznik w wiadomości e-mail.

Następnie należy odtworzyć dane w nowo zainstalowanym programie.
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy zamknąć dane Firmy (F8). Następnie wejść w zakładkę: System > Kopie rezerwowe > Odtwarzanie danych

W otwartym oknie proszę wskazać lokalizację, w której zapisany jest plik archiwum (przycisk: „Przeglądaj”), następnie kolejno zaznaczyć wybrane archiwum oraz firmę i kliknąć „OK”.

Wówczas przeniesiony program będzie zawierał wszystkie dane wprowadzone na dotychczas używanym komputerze, bez konieczności ich ponownego wprowadzania.

Jeśli nie masz możliwości wykonania wersji instalacyjnej, skontaktuj się z BOK, celem przesłania plików instalacyjnych.

Uwaga! Niezbędne jest posiadanie aktywnego pakietu Opieki Serwisowej!

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót