Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Plan Kont – jak utworzyć nowe konto? Powrót

2020-07-22

Aby utworzyć nowe konto należy przejść do zakładki: Kartoteki > Plan Kont > Dodaj


W oknie tym uzupełniamy poszczególne pozycje, takie jak:
Oznaczenie konta – wprowadzamy dowolny symbol, maksymalnie 5 znaków ( dopuszczalne są cyfry i litery )
Nazwa konta – dowolny tekst opisujący zastosowanie konta
Stosuj dwie kolumny księgi – oznaczenie to dostępne jest tylko dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, gdy opcja ta jest zaznaczona, możliwa jest do wyboru druga kolumna księgi. Dwie kolumny księgi można wybierać spośród kolumn kosztowych, czyli:

10 – zakup materiałów i towarów
11 – koszty uboczne
13 – pozostałe wydatki

Kolumna księgi – tu łączymy Konta z układem Księgi, np. założyliśmy Konto 71 – sprzedaż usług (mamy jeszcze 72 – sprzedaż towarów), jeżeli w omawianym polu wybierzemy 7 będzie to informacja dla systemu, że ilekroć napotka dokument oznaczony Kontem 711 ma go umieszczać w kolumnie siódmej – sprzedaż.

Możemy też wybrać <bez wpisu do Księgi>. Wybór powoduje, że dokumenty oznaczone tym Kontem nie będą uwzględniane w Księdze.

W 16 kol. Księgi uwzględnij Koszty B+R – kolumna ta służy do wykazywania kosztów badawczo rozwojowych, opcja ta widoczna będzie tylko dla kolumn kosztowych: 10, 11, 12, 13, podczas tworzenia bądź edytowania utworzonego konta.

Gdy zakładamy nowe konto z kolumną księgi nr 16, wówczas „uwzględnij w 16 kol. Księgi: Koszty B+R” nie jest widoczne, a zaksięgowane dokumenty spowodują wypełnienie tej TYLKO I WYŁĄCZNIE kolumny.

Uwzględniaj tylko kwotę netto – jeśli przy wprowadzaniu danych nie ujmujemy dokumentu do ewidencji VAT, to wpisujemy tylko jedną kwotę wartości dokumentu.

Jeżeli zaznaczymy, że dokument ma być ujęty w ewidencji VAT, to podajemy kwoty netto i podatku w odpowiednich stawkach oraz łączną kwotę brutto. Program w oparciu o tę informację ujmuje do Księgi, bądź kwotę netto bądź brutto.

Domyślny opis zdarzenia gospodarczego – opis stosujemy dla usprawnienia wprowadzania danych. Po wybraniu Konta program będzie domyślnie przyjmował podany tu opis. Jednak bez przeszkód będzie można wpisać dowolny inny tekst.

Powiązania z innymi ewidencjami – określają specjalne znaczenia niektórych Kont. Do wyboru mamy tu:

A – Auto prywatne – tak oznaczone Konta gromadzą wydatki z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
Z – Zapłaty – przeznaczone są wyłącznie do rejestrowania zapłat.

Zakładamy takie Konta tylko wtedy, gdy mamy zamiar prowadzić kontrolę płatności. Konta tak oznaczone nie pojawiają się na liście Kont przy księgowaniu, a tylko przy rozliczaniu dokumentu. Są to Konta typu: kasa, bank, itp.

M – Marża – przeznaczone są do wystawiania faktur z nadrukiem MARŻA (dla firm turystycznych, przy obrocie towarami używanymi, dziełami sztuki oraz przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami).

V – Pojazdy firmowe- cele mieszane – przeznaczone do automatycznego księgowania do kosztów uzyskania przychodu nieodliczonej części VAT 50% od paliwa do samochodów używanych zarówno do celów służbowych jak i prywatnych.
Przy takim księgowaniu do rejestrów VAT pójdzie kwota netto i 50% VATu a do KPiR pójdzie tylko 75% kwoty netto plus drugie 50% nieodliczonego VAT.

P – Pojazdy prywatne – cele mieszane – przeznaczone do automatycznego księgowania nieodliczonej części VAT 50% od wydatków eksploatacyjnych do samochodów używanych zarówno do celów służbowych jak i prywatnych.
Przy takim księgowaniu do rejestrów VAT pójdzie kwota netto i 50% VATu a do KPiR pójdzie tylko 20% kwoty netto plus drugie 50% nieodliczonego VAT.

B – Auto firmowe – przeznaczone do automatycznego księgowania wydatków eksploatacyjnych do samochodów firmowych dla nievatowców.
Wydatki księgowane są w kwocie brutto w wysokości 75%.

L – Pojazdy firmowe – cele mieszane 2018 – dotyczy tylko księgowania leasingu, najmu, dzierżawy zawartych w latach poprzednich, dla których stosuje się przepisy aktualne w 2018.
Wtedy to, tak jak było do tej pory, do KPIR idzie 100% kwoty netto oraz 50% VAT, a do VAT drugie 50% VAT.

G – Leasing od 2019 r – dotyczy tylko księgowania leasingu, najmu, dzierżawy zawartych po 1 stycznia 2019.
Do KPIR idzie wprowadzony dla tego konta procent kwoty netto oraz 50% VAT, a do VAT drugie 50% VAT.

Proporcja ujęcia w KUP [%] – dla wybranego powiązania z innymi ewidencjami G – Leasing od 2019 r jest możliwość wpisania proporcji ujęcia kwoty netto, jaka zostanie zaksięgowana do KPiR.

Symbol na fakturze – trzyznakowy symbol, który będzie umieszczony w numerze faktury.

Ujmować w deklaracjach VAT – zaznaczenie oznacza, że wszystkie dokumenty księgowane z tym Kontem i ujęte w ewidencji VAT mają być uwzględniane w deklaracji.

Mamy tu do wyboru:
dostawa/nabycie na terytorium kraju
D – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
E – eksport towarów,
N – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
U – import usług,
P – dostawa towarów – podatnikiem jest nabywca,
S – wewnątrzwspólnot. dostawa nowych śr. transp.,
T – wewnątrzwspólnot. nabycie nowych śr. transp.,
B – zakup paliw – bez prawa odliczenia vat,
A – nabycie i itp. auta – bez prawa odliczenia vat,
O – usługi taksówek osobowych,
M – import towarów,
C – usługi poza terytorium kraju – art.100 ust.1 pkt.4,
F – dostawa towarów – art.129, W – nabycia usług od podatnika wartości dodanej – art.28b,
G – dostawa towarów – płatnik nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7, H – świadczenie usług – płatnik nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 8,
I – nabycie towarów – płatnik nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 5,
J – nabycie towarów / usług – płatnik nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8
R – wewnątrz. dostawa nowych śr.transp.

Znaczniki te odpowiadają polom deklaracji VAT-7, 7K i VAT-12 a także informacji podsumowującej VAT-UE czy VAT-27.

Ujmować w strukturze sprzedaży – dotyczy użytkowników, którzy sporządzają rozliczenie podatku należnego od dostaw (sprzedaży) według struktury zakupów.

Przychód / Koszt / Poza bilansem – oznaczenie służące identyfikacji transakcji w zestawieniach i podsumowaniach sald.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
10
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót