Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wyliczyć odsetki skarbowe? Powrót

2020-10-01

Aby wyliczyć odsetki skarbowe, proszę wejść do zakładki: Biuro >Odsetki, a następnie na dolnym pasku: “Dodaj”.

Następnie, w otwartym oknie wprowadzamy wartości, według których program wyliczy kwotę odsetek i przypisze je do wskazanego kontrahenta oraz dokumentu. Kolejno wprowadzamy poszczególne dane tj.: “Dłużnik” (Kontrahent), numer dokumentu, kwota, daty wystawienia oraz płatności a także ilość dni do zapłaty.

Na podstawie wskazanej metody określania terminu wymagalnego, program wskaże właściwą datę terminu płatności, a także wprowadzi uwagę dot. zwłoki.

W rubryce “metoda określania terminu wymagalnego” mamy do wyboru jedną z trzech metod:

  • Metoda 1 – Przyjmuje się, że zwłoka podana jest w dniach kalendarzowych, a termin wymagalny ustalany jest bez uwzględniania dni wolnych. Powstaje przez zwykłe dodanie ilości dni do zapłaty do daty powstania zobowiązania. Przy tej metodzie termin wymagalny jest taki sam, jak termin płatności.
  • Metoda 2 – Przyjmuje się, że zwłoka podana jest w dniach kalendarzowych, ale termin wymagalny będzie ustalany na dzień roboczy. W pierwszym przybliżeniu do daty zobowiązania dodawana jest ilość dni do zapłaty. Jeżeli tak otrzymana data nie jest dniem roboczym znajdowany jest najbliższy dzień roboczy po tej dacie.
  • Metoda 3 – Przyjmuje się, że zwłoka podana jest w dniach roboczych, a także termin wymagalny będzie ustalany na dzień roboczy. W pierwszym przybliżeniu znajdowana jest data, którą od daty zobowiązania dzieli tyle dni roboczych ile podano w ilości dni do zapłaty. Jeżeli tak otrzymana data nie jest dniem roboczym znajdowany jest najbliższy dzień roboczy po tej dacie.

Najczęściej używaną jest metoda druga.

Natomiast informacja o dniach wolnych od pracy pobierana jest z kalendarza, który dostępny jest w zakładce: System > Kalendarz.

W rubryce: “Typ odsetek” zaznaczamy: “skarbowe”. Po wprowadzeniu wszystkich wartości program wyliczy kwotę odsetek.

Na koniec, aby zatwierdzić dany dokument dotyczący odsetek, klikamy przycisk “OK”.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót