Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak dodać nowy wzór pisma? Powrót

2020-08-05

Aby dodać nowy wzór pisma, proszę wejść do zakładki: Biuro > Pisma > Edytor.

Otworzy się okno na zasadzie nowego dokumentu tekstowego, w którym można utworzyć nowy wzór pisma lub edytować już istniejący.

Otrzymujemy możliwość układania szablonów pism, które następnie można wykorzystać, np. w module: Płace – do drukowania umów, świadectw pracy, itp.

Należy zatem wpisać żądaną treść, a w miejscu gdzie powinny znajdować się dane pracownika (np. nazwisko, adres, itd.) należy wstawić odpowiedni symbol.

Symbol ten wstawimy, kiedy w treści pisma klikniemy prawym klawiszem myszki, a następnie wybierzemy: Szablony > Pracownicy i żądany element z wyświetlonej listy.

Poza wydrukiem tekstu do pisma, można dołączyć tzw. notatkę o indywidualnej treści dla każdego adresata.

W ten sposób, gdy wysyłamy grupie kontrahentów pismo (np. z prośbą o uzgodnienie salda, czy informację o zmianie numerów telefonów), niektórym z nich możemy dołączyć specjalną uwagę.

Powrót