Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wystawić fakturę z kilkoma oznaczeniami GTU? Powrót

2020-09-29

Aby wystawić fakturę zawierającą kilka oznaczeń GTU, należy wejść do zakładki: Firma > Edytuj > Płatnik VAT.

Nastepnie w rubryce : „Określ, czy Firma stosuje transakcje szczególne GTU” zaznaczyć „tak” i kliknąć przycisk:”Wskaż stosowane GTU„.

Następnie w zakładce: Księgi > Fakturowanie, w kolumnie: „GTU” z rozwijalnej listy wybrać odpowiednie kody.

Na jednej fakturze mogą być zatem wykazane towary z różnymi kodami GTU.

Po uzupełnieniu niezbędnych danych na fakturze, należy zatwierdzić: “OK”;

 

Powrót