Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jakie są terminy rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego? Powrót

2023-04-04

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z najprostszych form opodatkowania obowiązujących w Polsce. Jego prostota polega przede wszystkim na tym, że podatek obliczany jest od wysokości przychodu. Nie ma potrzeby ewidencjonowania kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Stawki obowiązujące na ryczałcie są dość preferencyjne i opłacalne dla wielu przedsiębiorców.

Dodatkowo od 2023 osoby rozliczające najem prywatny mogą rozliczać się tylko na zasadach ryczałtu – nie mają możliwości wyboru innej formy opodatkowania. Do prowadzenia księgowości firmy opodatkowanej ryczałtem wystarczy prosty program księgowy pozwalający na obliczenie comiesięcznych zaliczek na podatek oraz przygotowanie rozliczenia rocznego PIT-28.

Zaliczki miesięczne bądź kwartalne

Podatnicy, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany nie mają obowiązku wysyłki deklaracji informujących o uzyskanym przychodzie, co miesiąc czy kwartał.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, a także osoby prywatne zajmujące się najmem mają jednak obowiązek comiesięcznego obliczania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na zryczałtowany podatek.

Płatność powinna być dokonana do 20. dnia miesiąca kolejnego. Przykładowo płatność za marzec 2023 powinna zostać uiszczona do 20 kwietnia 2023 roku.

W przypadku rozliczeń kwartalnych do 20. dnia miesiąca kolejnego po zakończeniu kwartału, co oznacza, że płatność za pierwszy kwartał 2023 roku powinna zostać uiszczona do 20 kwietnia 2023 roku.

Warto zaznaczyć, że płatności dokonuje się na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Całkowitego rozliczenia ryczałtu dokonuje się natomiast po zakończeniu roku podatkowego w określonym ustawowo terminie.

Rozliczenie roczne

Najważniejszym terminem w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego jest data 30 kwietnia, czyli termin złożenia zeznania rocznego PIT-28.

W roku 2023 wyjątkowo jest to data 2 maja ze względu na przypadające weekend i święto.

Ostateczne rozliczenie PIT-28 następuje w chwili złożenia rocznego rozliczenia do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

W 2023 roku zaliczka płatna za grudzień bądź za czwarty kwartał 2022 roku powinna zostać zapłacona do 28 lutego 2023 roku.

Zaliczkę za grudzień roku 2023 bądź ostatniego kwartału 2023 zapłacimy natomiast do 20 stycznia 2024 roku.

I tak oto, jeszcze w 2022 roku podatnicy mogli zapłacić ostatnią zaliczkę do końca lutego, jak i złożyć w tym terminie zeznanie roczne. Od roku 2023 przesunięto termin składania deklaracji rocznych z 28 lutego na końcówkę kwietnia.

Podatnicy składający rozliczenie PIT-28 powinni pamiętać, że nie mogą złożyć go wspólnie z małżonkiem ani skorzystać z ulgi prorodzinnej. Co istotne mają jednak prawo do skorzystania chociażby z ulgi na internet. Przy przygotowywaniu rozliczenia rocznego warto skorzystać z programu do PIT-28, który ułatwi nam prace i pozwoli zapobiec popełnieniu błędów.

Utrata prawa do ryczałtu

Może zdarzyć się sytuacja, że w trakcie roku podatnik straci możliwość do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego np. rozpocznie sprzedaż towarów, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem. Wówczas taka osoba musi złożyć dwa zeznania podatkowe w odpowiednich terminach – PIT-28 dla przychodu opodatkowanego ryczałtem oraz PIT-36 dla dochodu opodatkowanego według skali, który nie może być rozliczony na ryczałcie ze względu na utratę prawa do jego stosowania.

Termin wysyłki obydwóch zeznań mija 30 kwietnia (w 2023 roku wyjątkowo 2 maja).

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Rok podatkowy 2022 był na tyle przełomowym, że niektórzy podatnicy pierwszy raz w historii otrzymali możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Chodzi tutaj głównie o ryczałtowców, którzy zyskali możliwość opodatkowania drugiej połowy roku 2022 bądź całego roku 2022 według skali podatkowej.

Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie drugiej połowy roku według skali podatkowej zobowiązane są do złożenia dwóch deklaracji rocznych w terminie do 2 maja 2023 roku. Chodzi tutaj o deklaracje PIT-28 za okres od stycznia do czerwca oraz o deklaracje PIT-36 za okres od lipca do grudnia 2022.

Aby móc tak rozliczyć dochody z 2022 roku należało do 22 sierpnia 2022 roku złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym i dokonać zmiany formy opodatkowania.

Podatnicy, którzy chcieliby cały rok opodatkować według skali podatkowej wciąż mają taką możliwość. Wystarczy, że zamiast deklaracji PIT-28 złożą na koniec roku deklaracje PIT-36. Wiąże się to jednak z zaprowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów i obliczeniem dochodu przed wysyłką deklaracji.

Ryczałt ewidencjonowany 2023 to już standardowe zasady – w roku 2023 nie będzie możliwości na zmianę formy opodatkowania w trakcie jego trwania.

Podsumowanie

Ryczałt ewidencjonowany to niewątpliwie bardzo prosta forma opodatkowania, przy której tak naprawdę musimy pamiętać o comiesięcznych bądź cokwartalnych wpłatach zaliczek oraz sporządzeniu rozliczenia rocznego w określonym terminie.

Ryczałt w 2023 rozliczymy wyjątkowo do 2 maja. Standardowy termin będzie do 30 kwietnia. Należy jednak pamiętać, że wpłata ostatniej zaliczki na podatek musi zostać dokonana do końca lutego roku kolejnego

Autor:
Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 04.04.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót