Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Nowe funkcjonalności dla biur rachunkowych! Poznaj opcje: „Mailing” i „Zlicz zapisy w firmach” w programie SKP® Biuro Powrót

2023-11-06
Oprogramowanie księgowe SKP® jest nie tylko na bieżąco aktualizowane do zmian w przepisach prawnych. Dbamy również o rozwój naszych programów, aby podążało za potrzebami Twojego biznesu. Systematycznie uzupełniamy je o nowe opcje i funkcjonalności. W najnowszej wersji programu SKP® wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które mają zwiększyć wydajność i ułatwić codzienne działania związane z prowadzeniem Twojego biura. Pragniemy Cię zaprosić do zapoznania się z nowymi funkcjami, które wprowadziliśmy w naszej najnowszej aktualizacji. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis dwóch nowych funkcjonalności, szczególnie przydatnych w pracy biur rachukowych. Obie znajdują się w module: SYSTEM.

Informacje o firmie Twojego Klienta za pomocą nowej opcji „Mailing”

Bądź w bieżącym kontakcie z klientem Twojego biura i wysyłaj mu bezpośrednio z programu SKP®  informacje o jego firmie za pomocą nowej opcji „Mailing”. Funkcja ta umożliwia wysłanie na adres mailowy Klienta informacji o jego:
 • bieżących płatnościach,
 • ZUS do zapłaty,
 • zaliczkach na PIT-4R/ 8AT,
 • o wyniku podatkowym,
 • VAT,
 • wyliczeniach składki zdrowotnej.
Dodatkowo możesz wysłać Klientowi takie wydruki z SKP®, jak: Ustalenie dochodu, Księgi podatkowej, Podatku dochodowego, Rejestrów VAT/ UE, część deklaracyjnej JPK_V7M/K a także deklaracji VAT-12M/9M/8. Dokumenty te dostępne będą w postaci załączników w formacie PDF. Możliwa jest zarówno wysyłka pojedynczego maila, jak i masowa do grupy wybranych firm jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wcześniej skonfigurować domyślny program pocztowy.
Biuro rachunkowe raport dla klienta

Aby wysłać wybrane dokumenty należy:

 1. Wybrać firmy, dla których chcemy przygotować mailing, zaznaczając je w kolumnie „Wybr.”:
   :
Biuro rachunkowe raport dla klienta

Aby ułatwić ich wyszukiwanie można posłużyć się opcją: „Szukaj”, wprowadzając nazwę skróconą firmy lub jej NIP:

Biuro rachunkowe raport dla klienta

2. Następnie należy wybrać rodzaj informacji, jakie będą załączone do maila. W tym celu wybieramy miesiąc księgowy i lub kwartał dla firm rozliczających się kwartalnie i zaznaczamy wydruki, jakie chcemy dołączyć jako załączniki do maila:

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Zatwierdzamy przyciskiem: Utwórz dokument/dokumenty:

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Utworzone dokumenty pojawią się na liście poniżej.  Za pomocą opcji: „Pokaż PDF” można podejrzeć utworzone załączniki.

Biuro rachunkowe raport dla klienta

3. Zaznaczamy dokumenty do wysłania:

Biuro rachunkowe raport dla klienta

4. I na koniec wysyłamy maile za pomocą przycisku: „Wyślij wybrane dokumenty mailem” . Otworzy się wówczas okno domyślnego programu pocztowego zainstalowanego na komputerze.

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Adres mailowy zostanie pobrany z wpisy w danych firmy w module: FIRMA.

Po wysłaniu maili, w kolumnie: „Wysłano” zostanie wstawiona automatycznie data wysyłki.

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Jeżeli z różnych przyczyn, wysyłka zostanie przerwana i w rzeczywistości wysłano maile innego dnia, za pomocą: „Zmień datę wysyłki mailem” można ją usunąć lub zmodyfikować i wprowadzić właściwą:

Zliczanie zapisów w firmach

Opcja: „Zlicz zapisy w firmach” przydatna będzie dla biur rachunkowych, u których cena ofertowych usług zależna jest od ilość wprowadzonych dokumentów.

Tworzony jest raport ilości wpisów w poszczególnych firmach w wybranym okresie (miesiącu księgowym).

Możemy zobaczyć ilość zaksięgowanych dokumentów: w Dzienniku Zapisów (wszystkie zapisy księgowe), w KPiR/ Ewidencji przychodów, w Rejestrach VAT.

A jeśli chcesz zobaczyć:

 • ilu pracownikom, zleceniobiorcom w danym okresie zostały naliczone wypłaty,
 • ilu właścicielom i osobom współpracującym wyliczono składki ZUS,
 • podsumowanie ilości środków trwałych,
 • ilość wysłanych e-deklaracji: PIT-11/8AR/ IFT-1/1R, deklaracji VAT oraz plików JPK.

Możesz to zrobić w kilku prostych krokach, bez żmudnego ręcznego przeliczania! Wystarczy, że:

 • Określisz grupę klientów, wskażesz miesiąc księgowy, lub w przypadku firm, rozliczanych kwartalnie wskażesz właściwy kwartał,
 • Zaznaczysz, jakie pozycje mają zostać podsumowane i wygenerujesz zestawienie.
 • A na koniec zaznaczysz, które firmy i zestawienie mają znaleźć się na danym wydruku i gotowe.

Wygenerowane zestawienie można wydrukować lub otworzyć w programie Excel. Zestawienie zapisów może dotyczyć pojedynczej firmy lub grupy wskazanych jednocześnie.

Zobacz jakie to proste:

 1. Wybierz firmy, dla których chcesz wykonać zliczenie:
Biuro rachunkowe raport dla klienta

Aby ułatwić ich wyszukiwanie można posłużyć się opcją: „Szukaj” , wprowadzając nazwę skróconą firmy lub jej NIP:

Możesz też skorzystać z opcji: „Zaznacz wszystkie” , jeżeli chcesz przygotować takie zestawienie dla wszystkich obsługiwanych firm.

2. Następnie wskaż jakie pozycje chcesz sumować. W tym celu wybieramy: miesiąc księgowy i lub kwartał dla firm rozliczających się kwartalnie i zaznaczamy którąś z dostępnych tu opcji zliczania :

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Uwaga ! Dla każdej zaznaczonej pozycji pokazywana jest odpowiednio ilość wprowadzonych dokumentów, pracowników z danego miesiąca, i tak np.:

 • Dziennik Zapisów pokaże wszystkie zaksięgowane  dokumenty spełniające warunek wybranego miesiąca księgowego, a dla księgowań z zerowym miesiącem z daty wystawienia danego okresu.
 • Księga podatkowa/Ewidencja Ryczałtu/Rejestry VAT – pokaże ilość dokumentów, jaka de facto została w nich uwzględniona w danym okresie.  
 • W przypadku pracowników/ zleceniobiorców/właścicieli – brane są pod uwagę osoby, które w danym miesiącu mają prowadzone płace.
 • Natomiast wysłane e-deklaracje, JPK – to liczba wysłanych pozycji z datą wysyłki z danego miesiąca i pobranym UPO.

Zatwierdzamy przyciskiem: „Utwórz zestawienie” :

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Utworzone zliczenia pojawią się na liście poniżej. 

3. Zaznaczamy wpisy ujęcia na danym zliczeniu:

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Zwracamy tu uwagę na dostępną pod przyciskiem: „Pokaż filtr” opcję filtrowania, gdzie możemy zawęzić utworzone wpisy do np.: utworzonych w tym miesiącu:

Biuro rachunkowe raport dla klienta

4. I na koniec drukujemy za pomocą przycisku: „Wydruk zaznaczonych pozycji” .

Biuro rachunkowe raport dla klienta

Możemy również wysłać zestawienie do Excela wybierając: „Otwórz w Excelu” zaznaczone pozycje i tam przystąpić do zliczania.

Biuro rachunkowe raport dla klienta
W każdej nowej wersji programu będziemy systematycznie dodawać nowe opcje i funkcjonalności, aby zapewnić Ci optymalne narzędzie do prowadzenia księgowości. Mamy nadzieję, iż  nowe funkcji SKP® pozwolą Ci oszczędzić czas, który był do tej pory poświęcany na żmudne, powtarzalne czynności. Liczymy, że szybko docenisz nowe rozwiązania!

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. rachunkowosći i finansów
Publikacja: 30.11.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót