Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak stworzyć notę księgową dotyczącą kosztu? Powrót

2020-10-01

Nota księgowa – zwana również notą obciążeniowo-uznaniową, należy do dokumentów księgowych własnych zewnętrznych sporządzanych w celu skorygowania operacji gospodarczej, wynikającej z dokumentu obcego lub własnego oprócz faktur VAT.

Aby stworzyć notę księgową dotyczącą kosztu, proszę wejść do zakładki: Biuro > Noty, dowody, a następnie na dolnym pasku kliknąć przycisk: “Koszt”.

Uwaga! Po kliknięciu zmieni się on na przycisk: “Przychód”, a w głównym oknie pojawią się rubryki: “Cel wydatku” oraz „Kwota wydatku”.

Następnie, poszczególnych rubrykach okna głównego wprowadzamy poszczególne wartości tj.: numer noty księgowej, datę, cel i kwotę wydatku.

Numer pozycji w księdze wprowadzamy tylko wtedy, gdy mamy tak prowadzone księgowania, że możemy go w danej chwili określić. Zazwyczaj pole to pozostawiamy puste, a numerację pozycji z Księgi nadajemy tak, jak wszystkim pozostałym dokumentom księgowym po zakończeniu miesiąca i wydrukowaniu Księgi.

Aby dana nota została zapisana w archiwum not i dowodów, należy ją wydrukować przez przycisk: “Wydruk”, znajdujący się na dolnym pasku okna.

W otwartym oknie wydruku, można także zobaczyć, jak wygląda dokument za pomocą przycisku: “Podgląd”.

Natomiast, aby zaksięgować wprowadzoną notę, proszę kliknąć na dolnym pasku przycisk: “Księguj”, a następnie wprowadzić poszczególne wartości noty księgowej, a także wskazać wybrane konto kosztowe.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót