Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak ustalić, ile % wartości ma być księgowane w nabycia w rejestrze VAT zakupu? Powrót

2020-08-31

Stosując sprzedaż mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT jednocześnie) musimy wyliczyć współczynnik, według którego odliczać będziemy nabycia. Tylko bowiem w przypadku stosowania 100% dostawy opodatkowanej, będziemy mogli odliczyć pełną kwotę VAT-u od nabyć.

Procent wartości w rejestrze VAT zakupu będziemy więc stosować w przypadku nabyć dla typów VAT: “2 – Nabycia środków trwałych związanych wyłącznie z dostawą zwolnioną oraz opodatkowaną” a także dla typu: “5 – Nabycia pozostałe związane z dostawą zwolnioną oraz opodatkowaną”. W tym przypadku, księgujemy daną kwotę właśnie wskazując w rubryce “typ VAT” jako “2” bądź “5” poprzez zakładkę: Księgi > Księgowanie > Dodaj.

Wcześniej jednak musimy wyliczyć wielkość owego współczynnika na podstawie obrotów w zeszłym roku. Ustalamy go wchodząc do kopii programu za zeszły rok, poprzez zakładkę: Księgi > Dekl. VAT > Opcje > Współczynnik sprzedaży mieszanej > Rzeczywisty współczynnik.

Następnie, na dolnym pasku otwartego okna klikamy przycisk: “Aktualizacja” i zaznaczamy aktualizację za okres od stycznia do grudnia.

Spowoduje to wyliczenie rzeczywistego współczynnika:

Do wyliczenia rzeczywistego współczynnika dochodzi w następujący sposób – jako obrót opodatkowany dodane są do siebie kwoty netto dostaw opodatkowanych i dostawy niepodlegające odliczeniom, ale dające prawo do odliczeń (np.1), a następnie odjęte są sprzedane w danym miesiącu środki trwałe.

Uwaga! Sprzedaż takich środków trwałych należy wprowadzić na specjalnie założonych do tych celów kontach. Znajdują się one w otwartym oknie, w punkcie: Opcje > Parametry > Wybór kont.

Ponadto, do wyliczenia współczynnika stosuje się dodatkowo również warunek, że jeżeli współczynnik ten wyniesie 98%, należy przyjąć do dalszych wyliczeń jego wartość 100%, natomiast gdy wyniesie on 2% – przyjmuje się go jako 0%.

Następnie już w roku obecnym, w otwartym oknie wprowadzamy wstępny współczynnik, który stanowi wyliczony wcześniej rzeczywisty współczynnik z roku poprzedniego.

Szczegółowe informacje na temat współczynnika znajduje się bezpośrednio w programie, w zakładce: ABC Użytkownika > Spis treści > Rozliczenie nabyć współczynnikiem sprzedaży mieszanej.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót