Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wysłać deklarację VAT-7? Powrót

2020-08-25

Aby utworzyć i wysłać deklarację VAT-7/7K w pierwszym kroku należy rozpocząć od aktualizacji formularza, by zawierał on dane z wszystkich zaksięgowanych dokumentów.

W tym celu należy wejść do zakładki: Księgi > Dekl. VAT, a następnie kliknąć na przycisk: Aktualizacja.

W otwartym oknie zaznaczamy okres za jaki mają być pobrane dane do deklaracji, a następnie klikamy na przycisk: Źródła obrotów.

W otwartym oknie należy sprawdzić czy w rubryce: Firma 1 jest wprowadzona firma, której dotyczy dana deklaracja.

Następnie zatwierdzamy wprowadzone opcje przyciskiem: OK (zgodnie ze zrzutem poniżej). Spowoduje to pojawienie się kwot na deklaracji VAT.

Uwaga! W przypadku danych identyfikacyjnych oraz adresowych firmy na deklaracji – podczas pierwszej aktualizacji dane firmy muszą być wprowadzone ręcznie, natomiast przy tworzeniu kolejnych będą one już zapamiętane.

W kolejnym kroku, w celu utworzenia formularza, proszę kliknąć na dolnym pasku: Opcje >E-deklaracje >Utwórz bieżący e-formularz.

Następnie, po zaznaczeniu wybranej deklaracji w celu jej wysłania do Urzędu Skarbowego klikamy przycisk: Wyślij e-deklarację.

Dalej postępujemy zgodnie z krokami z kreatora składania E-Deklaracji z bramki Ministerstwa Finansów:

Deklarację VAT-7 bądź VAT-7K możemy wysłać podpisując ją kwotą przychodu, poprzez przycisk: Wyślij bez podpisu (spowoduje to otwarcie okna do wprowadzenia danych autoryzujących), jak na zrzucie poniżej:

lub za pomocą certyfikatu kwalifikowanego poprzez przycisk: Podpisz:

Aby pobrać UPO, zaznaczamy wybraną deklarację z listy, a następnie klikamy: Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru:

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót