Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co zrobić, aby transakcja została ujęta w Ewidencji Przychodów? Powrót

2019-02-01

W celu ujęcia transakcji w Ewidencji Przychodów należy dla danego księgowania założyć specjalne konto ze stawką ryczałtową.

Aby tego dokonać proszę w zakładce:
Kartoteki >Plan kont > „Dodaj” lub „Edytuj” (kliknij „Dodaj” w przypadku nowego konta, albo wybierz „Edytuj” w przypadku istniejącego konta).
Następnie w otwartym oknie „KONTO” proszę w rubryce „Stawka ryczałtowa” wprowadzić stawkę odpowiednią dla danej transakcji.

Powrót