Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Księgujesz na konto z 2 kolumny księgi bez VAT? Przeczytaj instrukcję Powrót

2023-09-20

Używałeś do księgowania konta powiązanego z dwiema kolumnami księgi, ale nie został określony typ VAT? To błąd, wprowadzanie transakcji w ten sposób – jest błędne, gdyż tego typu konto wymaga określenia typu VAT.

Nowa wersja programu nie pozwala na wprowadzenie księgowania w taki sposób. Mogło to spowodować brak wykazania takiego zapisu w Księdze podatkowej, bowiem wprowadzając jedynie kwotę łączną brutto, program nie może zidentyfikować kolumny KPiR, do której powinna zostać przypisana wartość.

W tej sytuacji możliwe do zastosowania są dwa rozwiązania:

  1. Na wcześniej utworzonym koncie z dwiema kolumnami należy wpisać kwotę do wybranej kolumny używając stawki „bez odliczeń”, jeśli transakcja nie posiada powiązań z VAT.
  2. Zmieniamy konto – na takie z jedną kolumną, korzystając z nowej funkcji „Przeksięguj”. Mamy możliwość przeksięgowania danych transakcji lub grupy takich dokumentów na wybrane konto w szybki sposób. Funkcja działa przy aktywnym dodatku do programu: Korektor zapisów księgowych.

Przeczytaj instrukcję, jak dokonać takiego przeksięgowania w 3 prostych krokach:

Krok 1
Wyszukujemy błędne księgowania. Następnie przechodzimy do modułu: Dziennik Zapisów i wybieramy na dolnym pasku: „Filtruj”.

Księgowanie na konto bez VAT w programie SKP

W oknie filtru wybieramy np. pozycję Konto > zawiera > wpisujemy nazwę konta, zgodnie z oznaczeniem konta w Planie Kont (w naszym przykładzie 2KOL).

Księgowanie na konto bez VAT w programie SKP

Krok 2
Na dolnym pasku w Dzienniku Zapisów wybieramy pozycję: „Przeksięguj”.

Księgowanie na konto bez VAT w programie SKP

Krok 3
W oknie: „Przeksięguj” zaznaczamy czy przeksięgowanie ma być wykonane: tylko na pozycji bieżącej, na zaznaczonych dokumentach czy na wszystkich wykazanych na liście po zastosowaniu filtra.

Wskazujemy konto księgowe, na które ma być przeksięgowany dokument. Konto powinno mieć wskazaną jedną kolumnę Księgi i Typ VAT: bez powiązań z ewidencją VAT. Określamy, czy chcemy zmienić opis zdarzenia gospodarczego i typ VAT na taki, jaki został określany w Księdze.

Księgowanie na konto bez VAT w programie SKP

Zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót