Wiedza i pomoc

Co zrobić, aby wystawione dowody księgowe były widoczne w Archiwum?

Aby wystawione i zaksięgowane dowody księgowe zostały zapamiętane w Archiwum, należy je wydrukować po ich wprowadzeniu. Dopiero wówczas trafią one do Archiwum wydrukowanych not i dowodów księgowych.