Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak utworzyć i wysłać formularz VAT-26? Powrót

2020-09-01

Aby mieć możliwość sporządzenia formularza VAT-26 w programie SKP®, dana licencja musi posiadać zakupiony moduł: PRZEJAZDY.

W celu utworzenia formularza VAT-26, proszę wejść do zakładki: Kartoteki > Przejazdy > Opcje > Pojazdy. Następnie w otwartym oknie ponownie klikamy: Opcje >VAT-26.

Deklarację można wypełnić samemu, wprowadzając wartości do poszczególnych pól deklaracji lub pobrać dane na podstawie pojazdów wprowadzonych w ewidencji do celów VAT poprzez przycisk: “Aktualizacja”.

Następnie, w celu utworzenia i wysłania e-deklaracji, proszę wejść do zakładki: Opcje > E-deklaracje > Utwórz bieżący e-formularz.

W celu wysyłki wybranej deklaracji do Urzędu Skarbowego, proszę kliknąć przycisk: “Wyślij e-deklarację”.

Powrót