Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak ująć transakcję split payment w nowym pliku JPK_V7? Powrót

2020-09-29

Księgując dokument sprzedażowy, należy w opcji księgowanie, w oknie: „NOWY Dokument” zaznaczyć: “Mechanizm podzielonej płatności”.

Wówczas w zakładce: “Dane do JPK” automatycznie zaznaczona zostanie opcja: “MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Również w zakładce: „Fakturowanie”, podczas dodawania faktury w oknie: “Opcje fakturowania” wystarczy wybrać następujący rodzaj dokumentu: „Mechanizm podzielonej płatności”.
Po wydruku taka faktura trafia do zakładki: “Księgowanie” i automatycznie zaznaczona zostanie procedura: “MPP”.

Powrót