Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wyliczana jest podstawa składki zdrowotnej właściciela po zmianach Polskiego Ładu (Polski Ład 2.0)? Powrót

2022-07-14

W związku z licznymi pytaniami od naszych użytkowników, nasz ekspert z Akademia SKP® przygotował  poradnik:

Jak programie SKP® ustalany jest dochód miesięczny?
Na wstępie wskażemy prawne 
prawne zasady wyliczania podstawy składki zdrowotnej:

  1. Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT.
  2. Dochód ustalony w ten sposób pommiejszamy o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które opłacono w tym miesiącu – jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
  3. Dochód za kolejne miesiące ustalany jest jako różnica między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku).
  4. Dochód ustalony w ten sposób pomniejszamy o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (zapłaconych od początku roku), a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Nie pomniejszamy dochodu o składki, jeżeli zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Art. 81 ust. 2c Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,238,238,370,313016,20220701,art-65-95-zasady-podlegania-ubezpieczeniu-zdrowotnemu.html

Zobaczmy, jak ustalić podstawę do składki zdrowotnej na kilku przykładach z życia:

Przykład 1:

Przychody i koszty w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco:

Składki społeczne nie są zaliczane w koszty.

LUTY:

Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT.

Tu dochód stycznia będzie wynosił:   9 320,00 zł – 6 902,89 zł = 2 417,11 zł

Teraz pomniejszamy  o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które opłacono w tym miesiącu, czyli za styczeń 2022: 2 417,11 zł – 320,26 zł= 2 096,85 zł i to jest nasz dochód do składki zdrowotnej, ale że jest on niższy od najniższej krajowej, naszą podstawą do zdrowotnego będzie stanowiła właśnie najniższa krajowa, czyli 3 010 zł

MARZEC:

Dochód za kolejne miesiące ustalany jest jako różnica między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku), a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku).

Dochód za luty wyniesie więc : (9320 zł+8350 zł)-(6902,89 zł+7048,25 zł)= 17 670 zł – 13 951,14 zł = 3 718,86 zł

Dochód ustalony w ten sposób pomniejszamy o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające:

3 718,86 zł– 2 417,11 zł= 1 301,75 zł

 i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (zapłaconych od początku roku), a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

Różnica ta wyniesie więc : (320,26 zł+1 124,23 zł) – 320,26 zł= 1 124,23 zł

Więc dochód do składki zdrowotnej wyniesie za m-c luty,  uwzględniany  w marcu : 1 301,75 zł – 1 124,23 zł = 177,52 zł

Znowu jest to mniej niż najniższa, więc zaokrąglamy podstawę do kwoty 3 010 zł

KWIECIEŃ:

Kontynuujemy zasadę, jaką stosowaliśmy w marcu, czyli:

Przychód narastająco= 9 320 zł+8 350 zł+ 10 985 zł=28 655 zł

Koszty narastająco= 6 902,89 zł + 7 048,25 zł+ 10 759,98 zł= 24 711,12 zł

Dochód narastająco= 28 655 zł – 24 711,12 zł = 3 943,88 zł

Odejmujemy dochody z poprzednich miesięcy: 3 943,88 zł – 2 417,11 zł (styczeń)- 1 301,75 zł(luty) = 225,02 zł(dochód marca)

Pozostaje odjąć różnicę w składce społecznej: (320,26 zł+ 1 124,23 zł+ 1 124,23 zł)- (320,26 zł +1 124,23 zł) (składki odliczone w styczniu i lutym)= 1 124,23 zł

Tu powstaje pytanie:

czy w miesiącu tym odliczać pełną składkę, skoro dochód wynosi tylko 225,02 zł , a powiększamy tylko stratę do zdrowotnej i tracimy? Lepiej ograniczyć odliczenie w tym miesiącu do dochodu tego miesiąca, a resztę przenieść do odliczenia w miesiącu, w którym wystarczy nam dochodu na pełne jej odliczenie lub zaksięgować składki społeczne  w koszty w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej. Czyli w kwietniu uwzględnimy składkę społeczną tylko w kwocie 225,02 zł , a resztę 1 124,23 zł-225,02  zł= 899,21 zł odliczymy w kolejnym miesiącu.

Drugą opcją na pełne rozliczenie jest: zaksięgowanie tej składki do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej.

Nasze odliczenie składki odliczonej w marcu wyniesie więc : (320,26 zł+1 124,23 zł+225,02 zł)- (320,26 zł +1 124,23 zł) (składki odliczone w styczniu i  lutym)= 225,02 zł

MAJ:

Przychód narastająco= 9 320 zł + 8 350 zł + 10 985 zł + 6 970 zł = 35 625 zł

Koszty narastająco= 6 902,89 zł + 7 048,25 zł + 10 759,98 zł + 5 632,88 zł = 30 344,00 zł

Dochód narastająco: 35 625 zł – 30 344 zł = 5 281,00 zł

Odejmujemy dochody z poprzednich miesięcy: 5 281,00 zł – 2 417,11 zł (styczeń) – 1 301,75 zł (luty) – 225,02 zł (marzec) = 1 337,12 zł to dochód kwietnia.

Odejmujemy składki. Mamy 1 337,12 zł dochodu, więc poza składką z kwietnia: 1 124,23 zł,  możemy odliczyć jeszcze 212,89 zł składki z marca (1 337,12 zł -1 124,23 zł). Nadal pozostaje nam w pamięci do odliczenia: 686,32 zł (899,21 zł -212,89 zł).

Nasza składka do odliczenia za kwiecień wyniesie więc: (320,26 zł+1 124,23 zł+225,02 zł+1 124,23 zł+212,89 zł)- (320,26 zł +1 124,23 zł+225,02 zł) = 1337,12 zł i tyle wprowadzamy do uwzględnienia w maju.

Dochód do składki zdrowotnej wyniesie więc: 0 zł (1337,12 zł-1337,12 zł). Podstawą składki zdrowotnej będzie znowu najniższa krajowa.

CZERWIEC:

Przychód narastająco= 9 320 zł + 8 350 zł + 10 985 zł+ 6 970 zł + 11 023 zł = 46 648 zł

Koszty narastająco= 6 902,89 zł + 7 048,25 zł + 10 759,98 zł + 5 632,88 zł + 8 173,84 zł = 38 517,84 zł

Dochód narastająco: 46 648 zł – 38 517,84 zł = 8130,16 zł

Odejmujemy dochody z poprzednich miesięcy: 8 130,16 zł – 2 417,11 zł (styczeń) – 1 301,75 zł (luty)  – 225,02 zł (marzec) – 1 337,12 zł (kwiecień) = 2 849,16 zł. Tyle wyniesie nasz dochód za maj.

Odejmujemy składki. Zostaje: 2849,16 zł dochodu, więc poza składką z kwietnia: 1 124,23 zł, możemy odliczyć jeszcze resztę składki z marca: 686,32 zł, łączne odliczenie z tego tytułu wyniesie: 1124,23 zł + 686,32 zł = 1810,55 zł

Nasza składka do odliczenia za kwiecień to: (320,26 zł + 1 124,23 zł + 225,02 zł + 1 124,23 zł+ 212,89 zł + 1124,23 zł + 686,32 zł) – (320,26 zł + 1 124,23 zł + 225,02 zł + 1 124,23 zł + 212,89 zł) = 1 810,55 zł

Dochód do składki zdrowotnej wyniesie tu: 1 038,61 zł (2 849,16 zł – 1810,55 zł). Podstawą składki zdrowotnej będzie znowu najniższa krajowa.

Tak powinny więc wyglądać wyliczenia:

I tak dalej do końca roku.

Jak dokonać wyliczeń w przypadku straty?

Przykład 2:

Przychody i koszty w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco:

Składki społeczne nie są zaliczane w koszty.

LUTY:

Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT.

Tu będzie prosto, dochód stycznia będzie wynosił:   7698,59 zł – 5622,65 zł = 2075,94 zł

Teraz pomniejszamy  o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które opłacono w tym miesiącu, czyli za styczeń 2022: 2075,94 zł – 998,37 zł = 1 077,57 zł i to jest nasz dochód do składki zdrowotnej, ale że jest on niższy od najniższej krajowej, naszą podstawą do zdrowotnego będzie stanowiła właśnie najniższa krajowa, czyli 3 010 zł

MARZEC:

Dochód za kolejne miesiące ustalany jest jako różnica między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku).

Dochód za luty wyniesie więc : (7 698,59 zł + 9 989,47 zł) – (5 622,65 zł + 9 213,31 zł)= 17 688,06 zł – 14 835,96 zł =2 852,10 zł

Dochód ustalony w ten sposób pomniejszamy o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające:

2 852,10 zł – 2075,94  zł= 776,16 zł

 i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (zapłaconych od początku roku), a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

Różnica ta wyniesie więc : (998,37 zł + 1 124,23 zł) – 998,37 zł= 1 124,23 zł

Mamy tylko 776,16 zł dochodu do tej kwoty ograniczamy więc odliczenie składki, by nie powiększać starty, która jest tylko w dochodzie do składki zdrowotnej, tracimy wówczas to część tego odliczenia.

Wprowadzamy więc w pole składki społeczne odliczenie jej tylko wysokości 776,16 zł, pozostaje w pamięci więc jeszcze do odliczenia w miesiącu, gdy wielkość dochodu pozwoli na pełne jej odliczenie: 1124,23 zł – 776,16 zł = 348,07 zł

Więc dochód do składki zdrowotnej wyniesie za m-c luty uwzględniany  w marcu : 776,16  zł – 776,16 zł= 0 zł

Znowu jest to mniej niż najniższa, więc zaokrąglamy podstawę do kwoty 3 010 zł

KWIECIEŃ:

Kontynuujemy zasad, jaką stosowaliśmy w marcu, czyli:

Przychód narastająco= 7 698,59 zł + 9 989,47 zł + 15 764,44 zł = 33452,5 zł

Koszty narastająco= 5 622,65 zł + 9 213,31 zł + 15 869,25 zł = 30 705,21 zł

Dochód narastająco= 33 452,5 zł – 30 705,21 zł = 2 747,29 zł

Odejmujemy dochody z poprzednich miesięcy: 2 747,29 zł – 2075,94 zł (styczeń) – 776,16  zł (luty) = – 104,81 zł dochód marca, czyli mamy stratę.

Od straty nie odliczamy składki społecznej. Do przyszłego odliczenia, o ile dochód na to pozwoli, mamy więc już: 348,07 zł + 1124,23 zł = 1472,30 zł

Nasz dochód do składki zdrowotnej wynosi więc: 0 zł. Dla ZUS bowiem nie ma pojęcia straty. Podstawą zdrowotnego będzie najniższa krajowa.

MAJ:

Przychód narastająco= 7 698,59 zł + 9 989,47 zł+ 15 764,44 zł + 12 177,24 zł= 45 629,74 zł

Koszty narastająco= 5 622,65 zł + 9 213,31 zł + 15 869,25 zł + 7 787,60 zł = 38 492,81 zł

Dochód narastająco= 45 629,74 zł – 38 492,81 zł = 7 136,93 zł

Odejmujemy dochody z poprzednich miesięcy: 7136,93 zł – 2075,94  zł (styczeń)- 776,16  zł (luty) – 0 zł (marzec) = 4 284,83 zł.

Odejmujemy składki. Mamy 4 284,83 zł dochodu, więc poza składką z kwietnia 1 124,23 zł możemy odliczyć jeszcze 1 472,30 zł składki z lutego i marca.

Nasza składka do odliczenia za kwiecień wyniesie więc: (998,37 zł+776,16 zł+0 zł+1472,30 zł)- (998,37 zł+776,16 zł+0 zł) = 1472,30 zł i tyle wprowadzamy do uwzględnienia w maju.

Dochód do składki zdrowotnej wyniesie więc: 2 812,53 zł (4284,83 zł – 1472,30 zł). Podstawą składki zdrowotnej będzie znowu najniższa krajowa.

CZERWIEC:

Przychód narastająco= 7 698,59 zł + 9 989,47 zł+ 15 764,44 zł+ 12 177,24 zł+ 1 225,36 zł= 46 855,10 zł

Koszty narastająco= 5 622,65 zł+ 9 213,31 zł+ 15 869,25 zł+ 7 787,60 zł+ 12 101,19 zł= 50 594,00 zł

Dochód narastająco= 46 855,10 zł – 50 549,00 zł = – 3 738,90 zł. Więc strata, która przyjmuje wartość: 0 zł

Odejmujemy dochody z poprzednich miesięcy: 0 zł– 2 075,94 zł (styczeń)- 776,16 zł (luty) – 0 zł (marzec) – 4 284,83  zł(kwiecień) = -7 136,93 zł = 0 zł .

Mamy już stratę, więc nie powiększamy jej o składki. Kwota: 1 124,23 zł przechodzi na kolejne okresy.

Dochód do składki zdrowotnej wyniesie 0 zł. Podstawą składki zdrowotnej będzie znowu najniższa krajowa.

LIPIEC:

Przychód narastająco= 7 698,59 zł + 9 989,47 zł + 15 764,44 zł + 1 2 177,24 zł + 1 225,36 zł + 30 525 zł = 77 380,10 zł

Koszty narastająco= 5 622,65 zł + 9 213,31 zł + 15 869,25 zł + 7 787,60 zł +12 101,19 zł + 1 800 zł = 52 394,00 zł

Dochód narastająco= 77 380,10 zł – 52 394 zł = 24 986,10 zł.

Odejmujemy dochody z poprzednich miesięcy: 24 986,10 zł – 2075,94 zł (styczeń)- 776,16 zł (luty) – 0 zł (marzec) – 4 284,83  zł(kwiecień) – 0 zł (maj) = 17 849,17 zł (dochód za czerwiec)

Możemy więc spokojnie odliczyć bieżącą składkę społeczną za czerwiec: 1 124,23 zł i zaległą za maj: 1 124,23 zł, razem:  2 248,46 zł.

Nasze odliczenie składki społecznej wyniesie więc: ( 998,37 zł+ 776,16 zł+ 0 zł+1 472,30 zł+ 0 zł+2 248,46 zł) – (998,37 zł+ 776,16 zł+ 0 zł+ 1 472,30 zł+ 0 zł)= 2 248,46 zł

Dochód do składki zdrowotnej: 17 849,17 zł – 2 248,46 zł = 15 600,71 zł. Podstawą składki zdrowotnej będzie: 15 600,71 zł

Wprowadzenie tych wartości do programu powinno wyglądać następująco:

Do końca roku postępujemy więc według opisanych powyżej zasad.

Ewelina Mandziuk
Samodzielny Specjalista ds. Finansowych i Prawnych

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót