Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Do czego służy opcja „Dane zobowiązanego” w zakładce: Przelewy, przekazy? Powrót

2020-09-08

Opcja ta ma zastosowanie, jeżeli na przelewie: „Podatki”, jako „Zobowiązany” mają być drukowane dane inne niż dane Firmy.
Aby wpisać dane Zobowiązanego należy przejść do zakładki: Biuro > Przelewy, Przekazy > Opcje > Dane do przelewów.

Przy wydruku przelewu na podatek należy zaznaczyć: Stosuj > Dane zobowiązanego.

Szczegółowe informacje na temat przelewów na podatki znajdują się w programie w zakładce: Pomoc > Podręcznik > Biuro > Przelewy, przekazy > Przelew Podatki.

Powrót