Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Dlaczego nie otrzymuję aktualizacji pomimo objęcia Systemem Automatycznej Obsługi? Powrót

2019-01-31

Jeżeli Użytkownik nie otrzymuje aktualizacji automatycznie, należy tak skonfigurować program antywirusowy i zaporę, żeby nie zakłócały połączenia programu SKP® z naszym serwerem.

Można tego dokonać w ustawieniach zaawansowanych tychże programów – zazwyczaj jako wyjątki lub wykluczenia.

System Automatycznej Obsługi umożliwia Użytkownikom SKP® pobieranie nowych wersji w sposób automatyczny. Proszę jednak pamiętać, że System Automatycznej Obsługi dotyczy głównych wersji udostępnianych w trakcie trwania Opieki Serwisowej. Poprzez wersje główne rozumie się wersje 2x.1, 2x.2, 2x.3, itd.

Natomiast aktualizacje tzw. „podwersji” Programu (2x.1.1, 2x.1.2, 2x.1.3…) są udostępniane Klientom na życzenie (po zgłoszeniu BOK), gdyż dotyczą poprawy błędów, które nie występują u wszystkich Użytkowników.

Jeżeli z utworzonych „podwersji” Programu zostanie utworzona główna wersja, wówczas zostanie niezwłocznie udostępniona wszystkim Użytkownikom.

Powrót