Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak rozliczyć zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w PIT? Powrót

2023-12-19

Od 2022 roku znacznie zmieniły się przepisy dotyczące składek zdrowotnych dla różnego rodzaju przedsiębiorców. Zmiany te zaowocowały stanem, w którym podatnicy nie wiedzieli, jak zachować się w przypadku powstania nadpłaty składki zdrowotnej.

Wątpliwości rozwiało Ministerstwo Finansów, które o skomplikowany i niejasny stan zostało zapytane przez dziennikarzy Rzeczypospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej. Jak więc prawidłowo rozliczyć zwrot takiej nadpłaty za 2022 r.? Wszystko zależy od tego, według jakich zasad rozliczamy się z fiskusem.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Do 1 czerwca br. podatnicy mieli czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty, uiszczonych w 2022 roku, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiał dokonać tego zwrotu w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania rocznego za rok poprzedni, a więc najpóźniej do dnia 1 sierpnia br. Zasada ta wynika z ustępu 2s artykułu 81 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jesteśmy więc w gorącym okresie, w którym wielu podatników zadaje sobie pytanie: „jak rozliczyć uzyskany zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w PIT?”.

Rozliczenie podatników podatku liniowego, którzy zaliczyli uiszczone składki zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według zasad podatku liniowego i którzy w 2022 roku zaliczyli uiszczoną składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów, po otrzymaniu zwrotu dokonać będą musieli korekty, pomniejszając te koszty o odpowiednie kwoty.

Co bardzo ciekawe, w sytuacji, w której przedsiębiorca, ze względu na obowiązujące limity kwot składek zdrowotnych możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych, nie przypisał ich w całości do tych kosztów, może wcale nie mieć obowiązku dokonywania korekt.

Można bowiem wyobrazić sobie samozatrudnionego, który w 2022 r. opłacił składki zdrowotne w wysokości 12 000 zł. Ze względu natomiast na obowiązujące limity do kosztów uzyskania przychodów zaliczył tylko 8 700 zł (a nie całe 12 000). Gdy więc teraz otrzymał zwrot nadpłaty w wysokości 1 500 zł, nie można od niego oczekiwać, aby miał z tego tytułu pomniejszać zdefiniowane przez siebie koszty podatkowe.

Ministerstwo Finansów w tym kontekście zauważa bowiem, że korekty zawsze powinno się dokonywać w takiej części, w jakiej kwota uiszczonych składek zdrowotnych, która została zaliczona do kosztów podatkowych, mieści się w nadpłacie.

Rozliczenie podatników podatku liniowego, którzy uiszczone składki zdrowotne odliczyli od dochodu

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku uiszczone składki zdrowotne odliczyli od dochodu, a teraz otrzymali zwroty nadpłat tych składek, w zeznaniu rocznym doliczyć muszą kwotę zwrotu do dochodu, a co za tym idzie, zapłacić od tego właściwy podatek.

Podobnie jak w opisanej wyżej sytuacji, tak również tutaj, doliczenia tego dokonać należy tylko w części, w jakiej kwota odliczonych składek mieściła się w obowiązującym w 2022 roku limicie (wynoszącym 8 700 zł).

Rozliczenie podatników rozliczających się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy połowę uiszczonych składek zdrowotnych odliczyli od przychodu

Połowę uiszczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne mieli prawo odliczyć od przychodu tak zwani ryczałtowcy, a więc przedsiębiorcy rozliczający się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zasada tu jest bliźniaczo-podobna do wcześniej opisywanej (a więc zasady z podatnikami podatku liniowego, którzy składki zdrowotne odliczyli od dochodu). Ryczałtowcy odliczoną od przychodu kwotę, po uzyskaniu zwrotu, muszą więc teraz doliczyć do przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym i zapłacić od niej podatek.

Rozliczenie podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

Najprostsza jest przy tym sytuacja podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Ze względu na to, że po zmianach, które wprowadził Polski Ład, przedsiębiorcy ci nie mogą już zapłaconej składki zdrowotnej odliczyć od podatku ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, uzyskany teraz zwrot oznacza dla nich brak konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych rozliczeń.

Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej?

Pomoc w odnalezieniu się w gąszczu skomplikowanych, niejasnych i wciąż zmieniających się przepisów dotyczących składki zdrowotnej oraz zasad rozliczania zwrotu z tytułu ich nadpłaty odnajdą Państwo, korzystając z dedykowanego oprogramowania dla firm: SKP® Start Firma oraz programu księgowego dla biur rachunkowych: SKP® Start Biuro.

Autor:
Marek Przybylski
Specjalista ds. rachunkowości i finansów
Publikacja: 19.12.2023 r. 

Pobierz bezpłatnie program do KPiR
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót