Wiedza i pomoc

Dlaczego podczas wydruku księgi nie drukują się wprowadzone uwagi (kolumna 16)?

W celu wykazania tekstu w kolumnie 16 KPiR, podczas wprowadzania dokumentu w okienku:
NOWY Dokument” należy pamiętać, aby w polu: „Uwagi” przed tekstem wpisać dodatkowo znak „#”.