Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Faktura bez VAT – czym jest i kto może ją wystawić? Powrót

2024-06-14

Podatnicy zwolnieni z VAT często mają wątpliwości dotyczące prawidłowego wystawiania faktur. Choć zwolnienie z VAT zwalnia ich z obowiązku naliczania tego podatku, nie oznacza to, że są oni zwolnieni z obowiązku wystawiania faktur. 

Faktura bez VAT różni się od standardowej faktury VAT przede wszystkim brakiem informacji o stawce podatku i kwocie VAT. Jednakże, aby była prawidłowa, musi zawierać określone elementy i spełniać konkretne wymogi. 

W artykule omówimy, w jakich sytuacjach przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury bez VAT oraz jakie dane powinny znaleźć się na takich dokumentach.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – co to jest i kto może z niego skorzystać?

Zwolnienie podmiotowe z VAT to przywilej, który pozwala niektórym przedsiębiorcom uniknąć płacenia VAT, jeśli ich roczna sprzedaż nie przekracza określonego limitu. 

Ważne!

Zgodnie z przepisami, możesz skorzystać z tego zwolnienia, jeśli wartość Twojej sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł.

Jak obliczyć limit sprzedaży?

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą przez cały rok, sprawa jest prosta: limit wynosi 200 000 zł. Jednak jeśli rozpocząłeś działalność w trakcie roku, musisz obliczyć proporcjonalny limit. Robi się to według wzoru:

Wzór na obliczanie limitu sprzedaży

 Na przykład, jeśli zacząłeś działalność 1 lipca, prowadziłeś ją przez 182 dni. Twój limit będzie wynosił:

Kiedy nie możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego przywileju. Jeśli zajmujesz się jedną z poniższych działalności, zwolnienie z VAT nie będzie Ci przysługiwać, nawet jeśli Twoja sprzedaż jest mniejsza niż 200 000 zł:

 • Sprzedaż terenów budowlanych
 • Sprzedaż nowych środków transportu
 • Sprzedaż złomu metali szlachetnych
 • Sprzedaż wysyłkowa niektórych produktów (np. kosmetyków, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych)

Ponadto, niektóre usługi również nie kwalifikują się do zwolnienia:

 • Usługi prawnicze
 • Usługi doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego)
 • Usługi jubilerskie
 • Usługi ściągania długów, w tym factoringu

Jeżeli nie masz siedziby działalności gospodarczej na terenie Polski, także nie możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe z VAT dotyczy sytuacji, w których jesteś zwolniony z tego podatku ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, niezależnie od wysokości obrotów. To zwolnienie jest uregulowane w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, że jeśli świadczysz określone usługi lub sprzedajesz towary wymienione w tym artykule, nie musisz płacić VAT ani rejestrować się jako podatnik VAT. Zwolnienie to obejmuje głównie usługi edukacyjne, medyczne i finansowe.

Jako podatnik korzystający ze zwolnienia przedmiotowego, masz obowiązek podać na fakturze podstawę prawną tego zwolnienia, czyli art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Pani Anna prowadzi szkołę językową i korzysta ze zwolnienia z VAT. W lipcu 2024 roku jej przychód ze sprzedaży przekroczył 200 000 zł. Czy pani Anna musi dokonać rejestracji do VAT?

Nie, ponieważ pani Anna korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że niezależnie od wysokości obrotów, nie musi rejestrować się jako podatnik VAT, nie składa deklaracji VAT i nie płaci tego podatku, ponieważ jej usługi nauczania języków obcych są zwolnione z VAT.

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez nievatowca?

Faktura wystawiona przez nievatowca, czyli podatnika zwolnionego z VAT, zawiera wszystkie standardowe elementy faktury, ale nie uwzględnia informacji o VAT. Do obowiązkowych elementów faktury bez VAT należą:

 1. Data wystawienia i numer kolejny dokumentu,
 2. Dane sprzedawcy i nabywcy,
 3. Nazwa towaru lub usługi,
 4. Miara i ilość,
 5. Cena jednostkowa,
 6. Kwota należności ogółem,
 7. Podstawa prawna zwolnienia z VAT- Jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, musi wskazać na fakturze odpowiedni przepis ustawy lub dyrektywy UE, który zwalnia go od podatku. W przypadku zwolnienia podmiotowego, taka informacja nie jest wymagana.

Kiedy wystawiamy fakturę bez VAT?

Obowiązek wystawienia faktury pojawia się w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, jako przedsiębiorca musisz wystawić fakturę, gdy dokonujesz sprzedaży na rzecz innych firm. Termin na wystawienie faktury upływa 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Warto jednak pamiętać, że istnieją wyjątki od tej reguły przewidziane w ustawie.

Dodatkowo, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, masz obowiązek wystawić fakturę także wtedy, gdy nabywca towaru lub usługi zgłosi takie żądanie. Warunkiem jest, aby zgłoszenie to nastąpiło w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Podsumowując, przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą pamiętać o obowiązkach związanych z wystawianiem faktur, nawet jeśli ich działalność nie jest objęta tym podatkiem. Faktury bez VAT, choć prostsze od standardowych faktur VAT, muszą spełniać określone wymogi formalne, aby były zgodne z przepisami.

Autor:
Agnieszka Fida
Specjalista ds. księgowości
Publikacja: 14.06.2024 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót