Program dla firm do prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

Wybierz sprawdzone oprogramowanie księgowe SKP® do obsługi KSeF

Program do małej księgowości SKP® zagwarantuje Ci kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami elektronicznymi, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymiana faktur i komunikatów z KSeF oraz Twoimi kontrahentami będzie w SKP® przebiegać automatycznie, zgodnie ze standardem opracowanym przez MF (elektroniczna faktura ustrukturyzowana).

Dowiedz się, co jeszcze, poza minimalizacją stresu związanego z uruchomieniem w firmie obowiązkowych e-faktur, zyskasz dzięki obsłudze KSeF z programem księgowym SKP® .

Wystawisz e-Faktury
według wzorca

SKP® odsługuje nowe standardy faktury ustrukturyzowanej, co zagwarantuje Ci poprawność wymiany dokumentów.

Zyskasz gwarancję
dostarczenia faktury

Dzięki bezpiecznemu połączeniu z rejestrem państwowym KSeF masz pewność, że Twoja faktura trafiła do kontrahenta.

Masz bieżący dostęp
do faktur

Wszystkie wystawione e-Faktury są automatycznie archiwizowane, dzięki czemu masz do nich stały dostęp i wgląd.

Eliminujesz ryzyko pomyłek w
e-Fakturze

SKP® dokonuje automatycznej kontroli jeszcze przed wysłaniem faktury do KSeF (program nie pozwoli Ci stworzyć błędnej
e-Faktury).

Nadasz uprawnienia
użytkownikom

W SKP® możesz dowolnie zarządzać uprawnieniami (nadawać, zmieniać, odbierać) oraz przypisywać konkretne operacje do użytkownika.

Otrzymasz szybki
zwrot VAT

Wystawiając faktury ustrukturyzowane otrzymasz zwrot VAT szybciej o 20 dni (w ciągu 40 dni, zamiast 60 dni).

SKP® a Krajowy System e-Faktur

Wybierz wariant odpowiedni dla potrzeb Twojej firmy

Podstawowe funkcje KSeF w SKP®
dostępne w ramach Opieki Serwisowej
(Testową wersję nowego modułu KSeF udostępnimy w 2025 roku).

Możliwość utworzenia pojedynczego pliku zgodnego ze schematem do zaciągnięcia do serwisu KSeF MF do wystawionej faktury

Możliwość utworzenie pliku XML przesyłu zawierającego grupę dokumentów do zaciągnięcia do serwisu KSeF MF


Możliwość dodania ręcznego danych o przesłaniu faktury do KSeF poza systemem – NR KSeF i Data nadania nr KSeF


Pobieranie danych KSeF z plik XML do zaksięgowanych już faktur (Nr KSeF i Daty przyjęcia do KSeF)

Anonimowe pobranie faktury z KSeF – pojedyncza fakturaSprawdzanie przed wysyłka zgodności ze schematem, alertowanie braku uzupełnienia pól obowiązkowych

Interesuje Cię więcej unikalnych funkcji związanych z obsługą e-Faktur?
Będą one dostępne w płatnym dodatku „KSeF”

(Testową wersję nowego modułu KSeF udostępnimy w 2025 roku).

01.

Automatyczna wysyłka do KSeF dokumentów sprzedażowych zgodnie z ustalonym czasem, harmonogramem lub ręcznie

02.

Sprawdzanie przed wysyłką zgodności ze schematem, alertowanie braku uzupełnienia pól obowiązkowych

03.

Automatyczne pobieranie UPO do wysłanych dokumentów sprzedażowych zgodnie z ustalonym czasem, harmonogramem lub ręcznie

04.

Po przekazaniu do KSeF faktury sprzedażowej, przesłanie jej
e-mailem do nabywcy wraz z kodem QR

05.

Wysyłka faktur pobranych do akceptacji i możliwość nadawania statusów weryfikacji otrzymanych faktur

06.

Automatyczne pobieranie faktur zakupowych z KSeF wraz z ich księgowaniem do programu

07.

Alertowanie statusu wysyłki faktury

08.

Wizualizacja pobranych faktur z wraz z kodem QR

09.

Tworzenie zawiadomienia ZAW-FA

10.

Komunikowanie o awariach i przerwach w KSeF

11.

Eksport dokumentów w formacie XML

12.

Możliwość filtrowania dokumentów po kontrahencie