Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

PIT-2: czy trzeba złożyć go ponownie pracodawcy? Powrót

2023-03-28

Co to jest PIT-2, na czym polegają zmiany dotyczące tego formularza, które weszły w życie w 2023 roku i czy w związku z tymi zmianami trzeba go złożyć ponownie u pracodawcy? O tym i wiele więcej w niniejszym artykule.

Co to jest PIT-2?

PIT-2 jest formularzem, będącym oświadczeniem pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dokumentem tym pracownik może poinformować swój zakład pracy o tym, że:

PIT-2, choć nie jest przy tym drukiem nowym, to dopiero od roku 2022 r., a więc po zmianach wynikających z Polskiego Ładu stał się bardziej popularny. Wszystko za sprawą znacznego zwiększenia się kwoty wolnej od podatku, a co za tym idzie, również wyższych kwot zmniejszających podatek.

Formularz PIT-2 stosowany jest więc najczęściej, aby uniknąć niepotrzebnego nadpłacania przez płatnika podatku w zaliczkach, co dla nas, jako pracowników, zaowocuje większym wynagrodzeniem uzyskanym „na rękę” w trakcie każdego miesiąca.

Pamiętać jedynie należy, że płatnik ma obowiązek uwzględnienia dobrowolnego, wystosowanego przez pracownika, oświadczenia PIT-2 najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (wyjątkiem tu jest dwumiesięczny okres w przypadku płatników wypłacających renty i emerytury). Podatnik musi jednak wycofać lub zmienić złożone oświadczenie, jeżeli zmianie uległy jakiekolwiek okoliczności, które miały wpływ na obliczanie zaliczki na podatek.

PIT-2 w 2023 roku, czyli jakie zmiany w PIT-2?

Najważniejsza zmiana związana z PIT-2, która weszła w życie 1 stycznia 2023 roku, dotyczy poszerzenia grupy podatników, która ten formularz może złożyć. Oprócz pracowników zatrudnionych na umowie o pracę mogą z niego skorzystać teraz także zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, absolwenci odbywający praktykę absolwencką, osoby będące na stażu uczniowskim, a także menadżerowie na kontraktach oraz osoby, które poza jedną z wyżej wymienionych form zatrudnienia jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną według skali podatkowej.

Oprócz tego, od 2023 roku, podatnicy mogą złożyć oświadczenie PIT-2 do więcej niż jednego pracodawcy (lub zleceniodawcy). Kwotę zmniejszającą podatek trzeba wtedy jednak podzielić proporcjonalnie między maksymalnie trzech płatników (a więc na 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku kolejno: dwóch lub trzech płatników).

Nowe są przy tym oczywiście kwoty, które są wskazane w PIT-2 (m.in. możliwe do zastosowania kwoty zmniejszające podatek) oraz możliwości uwzględnienia ulg (takich jak ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów), które wprowadzone zostały do polskiego systemu prawnego dopiero w 2022 roku, a także rezygnacja z zerowego PIT dla młodych, czy z rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów przez pracodawcę.

Nowy PIT-2 na 2023 rok to także możliwość zawnioskowania o zaprzestanie naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów oraz niepobieranie zaliczek na PIT (gdy składający oświadczenie PIT-2 szacuje, że jego dochody w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 30 000 zł). We wcześniejszym formularzu PIT-2 nie było także opcji zawnioskowania o podwyższone koszty uzyskania przychodów, a także informacji o rozliczaniu się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Czy PIT-2 w 2023 roku trzeba złożyć ponownie?

Oświadczenie PIT-2, co do zasady, składa się u danego pracodawcy tylko raz, choć można go także złożyć w dowolnym momencie, gdy zmieniły się jakieś informacje, które wcześniej poprzez ten dokument przekazaliśmy (np. chcemy zacząć rozliczać się wspólnie z małżonkiem).

Bardzo istotne jest, aby powiedzieć przy tym, że wszelkie oświadczenia, które złożone zostały przed dniem 1 stycznia 2023 roku, a więc przed wejściem w życie najnowszych zmian związanych z PIT-2, wciąż są ważne, o ile tylko nie zmieniły się okoliczności wpływające na wysokość zaliczek.

Nie ma więc absolutnie konieczności składania PIT-2 u pracodawcy ponownie – zwłaszcza mając na uwadze, że złożenie PIT-2 jest przecież generalnie w pełni dobrowolne.

Należy jednak pamiętać, że ponieważ sam formularz PIT-2 został rozbudowany, jeżeli będziemy chcieli skorzystać np. z nowo wprowadzonych ulg, czy innych możliwości już na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, to oczywiście PIT-2 trzeba będzie złożyć ponownie.

Autor:
Marek Przybylski
Specjalista ds. rachunkowości i finansów
Publikacja: 28.03.2023 r.

Pobierz program do małej księgowości

Przetestuj program SKP® w pełnej funkcjonalności. Korzystaj zupełnie bez zobowiązań aż 60 dni. Kurs obsługi ZA DARMO!

Zobacz też:

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót