Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić konta bankowe firm? Powrót

2020-08-04

W tym celu należy przejść do zakładki: Kartoteki > Kontrahenci > Opcje > Sprawdź na białej liście > konta bankowe Firm.

Opcja: Sprawdź na białej liście > konta bankowe Firm wywoła okno wyboru:


Akceptacja przyciskiem: ‘Sprawdź’ generuje rejestr sprawdzeń rachunków bankowych na Białej liście zgodnie z wybraną opcją wyboru: bieżąca pozycja/zaznaczone/wszystkie:

Aby pobrać rachunek bankowy korzystamy z opcji: ‘Pobierz konto firmy z Białej listy’:


Z tego miejsca możemy pobrać do programu konto z Białej list, klikając: „Pobierz konto z Białej listy„.


Drugim sposobem automatycznego zaimportowania rachunku bankowego z Białej listy jest opcja znajdująca się w zakładce: Kartoteki > Kontrahenci > Dodaj/Edytuj > Pobierz z Białej listy.

Powrót